Służba – ważniejsza, niż życie

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa.

Dzieje Apostolskie 20,24

Według Nowego Testamentu, „służba” jest czymś, co wykonują wszyscy chrześcijanie. Zgodnie z Listem do Efezjan 4,11-12, pastorzy mają za zadanie wyposażać świętych do wykonywania służby. Ale to zwyczajni chrześcijanie są tymi, którzy pełnią służbę.

To, jak wygląda służba, jest tak różnorodne, jak różnorodni są chrześcijanie. Nie jest to urząd, jak starszy zboru czy diakon; jest to styl życia poświęcony wywyższaniu Chrystusa i zaspokajaniu potrzeb innych.

Oznacza to, że mamy „dobrze [czynić] wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (Galacjan 6,10). Niezależnie od tego, czy jesteśmy bankierami czy murarzami, oznacza to, że dążymy do wzrostu wiary i świętości innych ludzi ku chwale Boga.

Wypełnianie twojej służby jest ważniejsze, niż utrzymanie się przy życiu. To przekonanie sprawia, że życie radykalnie oddanych chrześcijan jest tak bardzo inspirujące. Większość z nich mówi w sposób, w jaki mówił Paweł o swojej służbie w Dziejach Apostolskich 20,24: „O życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa”. Pełnienie służby, którą daje nam Bóg, jest ważniejsze, niż życie.

Może myślisz, że musisz chronić swoje życie, aby móc wykonać swoją służbę. Wprost przeciwnie, to jak stracisz swoje życie, może być zwieńczeniem twojej służby. Z pewnością tak było w przypadku Jezusa, który miał zaledwie trzydzieści lat.

Nie musimy się martwić o utrzymywanie się przy życiu, aby dokończyć naszą służbę. Jedynie Bóg zna wyznaczony czas naszej służby. On zdecyduje, kiedy nasza śmierć nie będzie przerwaniem naszej służby, lecz ostatnim jej aktem.

Henry Martyn miał rację, gdy powiedział: „Jeśli [Bóg] ma dla mnie pracę do wykonania, nie mogę umrzeć”. Innymi słowy, jestem nieśmiertelny, dopóki moja praca nie zostanie wykonana. Dlatego, służba jest ważniejsza, niż życie.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.