Sługa Pan

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

(…) aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.

List do Efezjan 2,7

Najbardziej zdumiewającym dla mnie obrazem powtórnego przyjścia Chrystusa jest ten, znajdujący się w Ewangelii Łukasza 12,35-37, który przedstawia powrót pana z uczty weselnej:

Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę, powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał.

Dla pewności, my jesteśmy nazwani sługami – i to bez wątpienia oznacza, że mamy czynić dokładnie to, co zostało nam powiedziane. Lecz cudowne w tym obrazie jest to, że „pan” kładzie nacisk na służ. Mogliśmy się tego spodziewać, podczas służby Jezusa na ziemi, ponieważ powiedział: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Ewangelia Marka 10,45). Ale Ewangelia Łukasza 12,35-37 jest obrazem powtórnego przyjścia, gdy Syn Człowieczy nadejdzie w oślepiającej chwale swego Ojca „ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym”, jak mówi 2 Tesaloniczan 1,7-8. Dlaczego Jezus jest przedstawiony przy drugim przyjściu jako usługujący przy stole?

Ponieważ sednem Jego chwały jest pełnia łaski, która przelewa się w dobroci ku ludziom w potrzebie. Dlatego Efezjan 2,7 mówi, że zamierza On „okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie”.

Na czym polega wielkość naszego Boga? Na czym polega Jego wyjątkowość w świecie? Izajasz odpowiada: „Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje” (Księga Izajasza 64,4). Nie ma innego takiego boga. On nigdy nie zrzeknie się roli niewyczerpanego dobroczyńcy swojego wiecznie podległego, szczęśliwego ludu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.