Skąd mogę wiedzieć czy jest we mnie Duch Święty?

SubskrybujApple Spotify Google YouTube

Transkrypcja audio

Nasze dzisiejsze pytanie dotyczy bardzo ważnej kwestii chrześcijańskiego życia. Jeden z naszych słuchaczy napisał: „Drogi pastorze, jestem pastorem w Dubaju. Czy mógłbyś mi powiedzieć: W jaki sposób mogę być pewny, że mam w sobie Ducha Świętego? Zostałem zbawiony w wieku 8 lat a teraz mam 33. Nadal nie doświadczyłem mocy Ducha Świętego w moim życiu – a przynajmniej, nie w ewidentny sposób. Byłbym naprawdę wdzięczny, gdybyś mógł mi wyjaśnić, jak zostać napełnionym Duchem Świętym. Jak to wygląda?”. 

Zacznijmy od pewnego wyjaśnienia: Nasz słuchacz zadał dwa bardzo różne pytania, i nie jestem pewien, czy on zdaje sobie z tego sprawę. Więc moim pierwszym zadaniem jest upewnić się, że on rozumie w biblijny sposób, że to są dwa bardzo różne pytania. 

Jego pierwsze pytanie brzmi: „W jaki sposób mogę być pewny, że mam w sobie Ducha Świętego?”. Jego drugie pytanie to: „W jaki sposób mogę być napełniony Duchem Świętym?”. A więc możliwe jest doświadczenie takiego okresu w naszym prawdziwym chrześcijańskim życiu, kiedy nie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. I nie jestem pewien, czy on to właśnie rozumie. Ale nie jest możliwe być chrześcijaninem i nie mieć w sobie Ducha Świętego.

Każdy chrześcijanin ma Ducha Świętego

Być chrześcijaninem to mieć Ducha Chrystusa. Rzymian 8:9: „Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy”.

A więc nikt nie jest chrześcijaninem, jeżeli nie ma w sobie Ducha Świętego. Następnie, w Efezjan 5:18 Paweł zwraca się do chrześcijan, którzy mają Ducha Świętego. I, tak nawiasem mówiąc, wiemy to, ponieważ w rozdziale pierwszym powiedział to:  „W nim i wy [moi czytelnicy] (…) zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym; Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały” (‭‭Efezjan‬ ‭1:13-14‬). Następnie w Efezjan 5:18-20 mówi to:  

A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale [wy chrześcijanie, którzy już macie Ducha] bądźcie napełnieni Duchem; Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu; Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Efezjan 5:18-20

Innymi słowy, bycie napełnionym Duchem oznacza poziom lub jakość wzmocnienia Duchem, który czasami jest większy, a czasami mniejszy. Na przykład, w Dziejach Apostolskich 4:31, jest napisane, że chrześcijanie zebrali się, aby się pomodlić: „A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i z odwagą głosili słowo Boże”.

A więc jednym ze skutków tego niezwykłego, cudownego, rozkosznego, silnego, niezwykłego doświadczenia bycia napełnionym Duchem Świętym jest to, że jesteśmy bardziej gotowi, bardziej swobodni i śmiali w naszym świadczeniu o Chrystusie. Albo, zgodnie z Efezjan 5, jesteśmy bardziej gotowi, bardziej swobodni, bardziej chętni, aby być przepełnieni psalmami, hymnami, duchowymi pieśniami i oddawaniem dziękczynienia Bogu. 

Posiadanie Ducha Świętego oznacza, że dana osoba jest chrześcijaninem. Nie można być chrześcijaninem, jeżeli nie ma się Ducha. Nie ma chrześcijan, którzy nie mają Ducha Świętego.  Wszyscy wierzący powinni szukać doświadczenia napełnienia Duchem Świętym ze względu na cudowną, wywyższającą Chrystusa wolność, śmiałość i moc, jaką to ze sobą przynosi.  

Więc on pyta: “skąd mogę wiedzieć, że mam Ducha Świętego?”. Odpowiedź: „Wiesz, że masz Ducha Świętego, jeżeli faktycznie jesteś chrześcijaninem – jeśli narodziłeś się na nowo”.  

Nasz stan przed Chrystusem

A teraz, aby odpowiedzieć na to pytanie biblijnie, bardzo ważne jest, abyś rozumiał stan, w którym znajdowałeś się przed nawróceniem. Chyba, że już to wiesz z Biblii, a nie głównie z doświadczenia – w ogóle nie martwię się o ludzi takich jak ja, którzy nie pamiętają, kiedy nastąpiło ich nawrócenie; żeby to było jasne. Mówię tylko, że musimy poznać z Biblii, jaki był nasz stan przed nawróceniem. Nie ze wspomnień naszej mamy, naszych własnych wspomnień albo czyjegoś świadectwa o tym, jak źli byliśmy, ale z Biblii

Z Biblii dowiadujemy się, jaki jest nasz stan. Wielu ludzi, tysiące ludzi, zostało błędnie nauczonych o tym, w jakim stanie znajdowali się przed nawróceniem. 

A biblijna odpowiedź jest następująca: 

  • Byliśmy duchowo martwi (Efezjan 2:1, 4).  
  • Nie byliśmy w stanie przyjąć rzeczy, które są z Ducha Świętego (1 Koryntian 2:14). 
  • Byliśmy w tym, co Paweł nazywa “zamysłem ciała”, który nie jest w stanie poddać się Bogu ani mu się podobać (Rzymian 8:7-8). 

Nie mieliśmy mocy, aby zmienić naszą wolę, nasze serca, nasze umysły lub nasze uczucia. Byliśmy całkowicie odwróceni od Boga. W jaki sposób w takim razie otrzymaliśmy Ducha Świętego? To był cud. To była suwerenna łaska, Boża łaska suwerennie udzielona nam w naszej bezsilności.  

Wzbudzeni z martwych

Jezus mówi: „Wiatr wieje tam, gdzie chce”. „I słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” (‭‭Jana‬ ‭3:8‬). Stał się cud. Duch Święty otworzył twoje oczy (Dzieje Apostolskie 16:14). Bóg wszechmocnie zabłysnął w twoim sercu sprawiając, że ujrzałeś światło chwalebnej i pięknej ewangelii Chrystusa (2 Koryntian 4:6). On udzielił życia, On dał ci życie, żebyś już nie był martwy, żebyś nie był ślepy, żebyś już nie był wrogi Bogu, żebyś był w stanie podobać się Bogu, żebyś nie był już buntownikiem, żebyś już nie postrzegał krzyża jako głupstwa.

Zamiast tego, dostrzegłeś chwałę Chrystusa w ewangelii. Stała się dla ciebie piękniejsza, bardziej pożądana niż rzeczy tego świata. Zostałeś ożywiony przez Ducha Bożego. Bóg jest teraz dla ciebie prawdziwy, drogocenny i piękny. Już nie jesteś ślepy. Ujrzałeś krzyż, Chrystusa, Jego drogę i Jego Słowo, jako bardziej atrakcyjne niż obietnice grzechu. Zamiast być wrogiem Boga, pokochałeś Go i chcesz mu się podobać. Zamiast wątpliwości, podejrzliwości i zatwardziałości, ujrzałeś Jego obietnice, jako prawdziwe i zaufałeś im, oparłeś się na Jego obietnicach. Chrystus stał się twoim skarbem. 

To dzięki temu wiesz, że żyjesz. To dzięki temu wiesz, że jesteś nawrócony. To dzięki temu wiesz, że masz wiarę. To dzięki temu wiesz, że jest w tobie Duch Święty. Żadna z tych rzeczy nie miałaby miejsca, jeżeli cud Ducha Świętego nie wydarzyłby się w tobie. Ale nie wiedziałbyś tego, gdybyś nie dowiedział się z Biblii o tym, jak bardzo martwym byłeś, i jak całkowicie niemożliwa jest ta piękna przemiana bez suwerennego działania Ducha Świętego (Łukasza 18:27).   

Czy jesteś zdumiony?

Jeżeli nauczono cię, że to ty byłeś tą decydującą przyczyną – pozwól, że powtórzę to jeszcze raz, ponieważ jest to niezwykle rozpowszechnione i destrukcyjne. Jeżeli nauczono cię, że to ty byłeś decydującą przyczyną tego wszystkiego, to nie będziesz zdumiony swoją przemianą. Będziesz postrzegał swoją przemianę jako efekt własnej pracy, a zatem nie będzie to dla ciebie prawdziwy dowód nowego narodzenia, dowód na to, że jest w tobie Duch Święty. To jest jedna z największych tragedii tych, którzy zaprzeczają Bożej suwerenności w zbawieniu. 

Zadaj sobie pytanie: Czy jesteś zdumiony Bożą suwerenną łaską, że każdego ranka budzisz się, jako wierzący w Chrystusa? Czy jesteś zdumiony? Prawdziwa zbawcza wiara jest dowodem numer jeden, że jesteś narodzony na nowo. Pierwszy list Jana 5:1: „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga”. To znaczy narodzony z Ducha i posiadający Ducha

Myślę, że musimy się tutaj zatrzymać. Wiem, że było także pytanie: „Jak zostać napełnionym?”. Nie powiedziałem nic na ten temat, ale myślę, że musimy się tutaj zatrzymać, ponieważ to drugie pytanie: „Jak zostać napełnionym Duchem?” jest po prostu zbyt obszerne, aby je tutaj doczepić na koniec. I myślę, że to, co dzisiaj poruszyliśmy jest tak naprawdę sednem problemu: Co jest widocznym działaniem Ducha w naszym życiu? I co jest główną biblijną odpowiedzią? To, że On wzbudził nas z martwych i sprawił, że Chrystus stał się naszym nadrzędnym skarbem.

Wykorzystano za zgodą DesiringGod.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.