Studiując List do Galacjan, Marcin Luter nawrócił się do Chrystusa. Studiując listy do Galacjan i do Rzymian, zrozumiał, że sprawiedliwy będzie żył z wiary, a zbawienie było tylko przez wiarę w Chrystusa i tylko z łaski.
Wiara przynosi błogosławieństwo, a uczynki - jako sposób na zbawienie, odkupienie, przebaczenie, pojednanie i dostanie się do nieba - przynoszą przekleństwo.
Wszyscy są przeklęci. I nie są przeklęci przez Szatana, są przeklęci przez Boga. To przekleństwo spełni się w wiecznej karze i wiecznym żalu, od których nie będzie świadomej ucieczki ani wyzwolenia. Każdy człowiek w historii rodzi się przeklęty i to przekleństwo jest trwałe oraz wieczne.
Żyjemy w takim samym świecie, w którym żyli Paweł i Galacjanie. Jest to świat, w którym istnieje jedyna prawda. Ewangelia Jezusa Chrystusa objawiona na kartach Pisma Świętego: Boży plan zbawienia tylko przez wiarę, niezależnie od uczynków.
Czy prawdziwy chrześcijanin może zostać omamiony? Syn Boga, dziecko Ojca, osoba w Chrystusie, ktoś, kto posiada Ducha Świętego, ktoś, kto został odrodzony? Czy wierzący mogą być omamieni?
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.