Różne czasy łaski

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

2 List do Tesaloniczan 1,11-12

Łaska nie jest jedynie Bożym usposobieniem, aby wyświadczać nam dobro, gdy na to nie zasługujemy – nazywamy to „niezasłużoną łaską”; Boża łaska to także moc od Boga, która działa w naszym życiu i sprawia, że w nas i dla nas dzieją się dobre rzeczy – na które również nie zasługujemy.

Paweł powiedział, że wypełniamy nasze dobre zamierzenia „w [Jego] mocy” (werset 11). A następnie dodaje na końcu wersetu 12: „według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa”. Moc, która rzeczywiście działa w naszym życiu, aby uzdolnić nas do posłuszeństwa wywyższającego Chrystusa, jest wynikiem działania Bożej łaski.

Możesz to zauważyć również w 1 Koryntian 15,10:

Z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną.

Tak więc łaska jest mocą: działającą, teraźniejszą, przemieniającą, uzdalniającą do posłuszeństwa.

Dlatego ta łaska wylana w mocy przez Boga ku tobie w określonym momencie czasu dotyczy zarówno przeszłości, jak i przyszłości. Już dokonała czegoś dla ciebie lub w tobie i dlatego jest przeszłością. I ma również zamiar dokonać czegoś w tobie lub dla ciebie, i dlatego jest przyszłością – zarówno za pięć sekund, jak i za pięć milionów lat.

Boża łaska nieustannie spływa wodospadem teraźniejszości, niewyczerpaną rzeką płynącą do nas z przyszłości, do wciąż powiększającego się źródła łaski w przeszłości. W przeciągu następnych pięciu minut otrzymasz podtrzymującą łaskę, płynącą do ciebie z przyszłości – w to ufasz; i zgromadzisz następną pięciominutową wartość łaski ze źródła przeszłości – za to składasz dziękczynienie.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.