Radość z Jego przykazań

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

1 Jana 5,3-5

W tych wersetach wyraźnie widać, że bycie nowonarodzonym – bycie narodzonym z Boga – sprawia, że przykazania Boże przestają być ciężarem, a stają się naszą rozkoszą. Jak to działa?

W jaki sposób bycie narodzonym z Boga sprawia, że przykazania Boże stają się rozkoszą, zamiast brzemieniem?

Apostoł Jan mówi: „Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (1 Jana 5,4). Innymi słowy, sposób, w jaki narodzenie z Boga zwycięża światową uciążliwość Bożych przykazań, jest taki, że to rodzi wiarę. Jest to potwierdzone w 1 Jana 5,1, który mówi dosłownie: „Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził”.

Wiara jest dowodem, że narodziliśmy się z Boga. Nie rodzimy się na nowo poprzez decyzję, by wierzyć. To Bóg stwarza naszą chęć uwierzenia poprzez uczynienie nas nowonarodzonymi. Jak powiedział Piotr w swoim pierwszym liście, Bóg „odrodził nas ku nadziei żywej” (1 Piotra 1,3). Nasza żywa nadzieja, wiara w przyszłą łaskę, jest dziełem Boga poprzez nowe narodzenie.

Więc kiedy Jan mówi: „Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat”, a następnie dodaje: „a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (1 Jana 5,4), rozumiem, że ma na myśli to, iż Bóg uzdalnia nas, przez nowe narodzenie, abyśmy zwyciężyli świat – to znaczy, zwyciężyli naszą światową niechęć do przestrzegania Bożych przykazań. Nowe narodzenie czyni to przez wzbudzenie wiary, która uzdalnia nas do czerpania radości z przykazań Bożych, zamiast poczucia ich ciężaru.

Dlatego to właśnie wiara zwycięża naszą wrodzoną wrogość wobec Boga i Jego woli oraz uwalnia nas, abyśmy przestrzegali Jego przykazań i powiedzieli za psalmistą: „Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój” (Psalm 40,9).

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.