Prawo w sercu

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją.

Ps 37,31

Połóż prawo na sercu człowieka, a cały zdrów będzie. Właśnie na sercu powinno znajdować   się prawo, w miejscu do tego przeznaczonym – podobnie jak kamienne tablice miały swoje miejsce w Skrzyni Przymierza. W głowie prawo sprawia zamęt, na plecach zbytnio ciąży, ale złożone w sercu – pokrzepia.

Co za trafne słowa są tutaj użyte: „prawo jego Boga”! Kiedy znamy Pana jako naszego Boga, Jego prawo staje się naszą wolnością. Sprzymierzony z nami Bóg sprawia, że gorliwie chcemy być posłuszni Jego woli i postępować zgodnie z Jego przykazaniami. Jeśli przykazanie jest przykazaniem mojego Ojca, wtedy jest moją radością.

Mamy tutaj zagwarantowane, że człowiek posłusznego serca będzie podtrzymywany na każdym kroku. Będzie czynił to, co właściwe i mądre. Święte postępowanie jest zawsze najrozsądniejsze, choćby w danej chwili na takie nie wyglądało. Wędrujemy wspaniałą drogą Bożego zaopatrzenia i łaski, kiedy trzymamy się Jego prawa. Słowo Boże nigdy nie zwiodło żadnej duszy. Jego wyraźne wskazówki, by chodzić w pokorze, sprawiedliwości, miłości i bojaźni Pana, są zarazem słowami mądrości, które mogą uczynić nasze życie pomyślnym, podobnie jak zasada świętości może pomóc w zachowaniu naszych szat czystymi. Ten wędruje pewnie, kto żyje sprawiedliwie.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.