Poległy w cieniu Najwyższego

Ty, co zasiadasz pod osłoną Najwyższego i pod cieniem Wszechmocnego przebywasz. Wzywasz Wiekuistego: Moja obrono i moja twierdzo; Boże mój, któremu ufam.

‭‭Księga Psalmów‬ ‭91:1‬-2

8 stycznia 1956 roku Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Flemming, i Roger Youderian zostali zabici włóczniami na piaszczystej mierzei zwanej „Palm Beach”, na rzece Curaray w Ekwadorze. Próbowali oni dotrzeć z Ewangelią Jezusa Chrystusa do Indian Huaorani jako pierwsi w historii.

Elisabeth Elliot upamiętniła tą historię w swojej książce pod tytułem „W cieniu Wszechmogącego”. Ten tytuł pochodzi z Psalmu 91:1: „Ty, co zasiadasz pod osłoną Najwyższego i pod cieniem Wszechmocnego przebywasz”.

To nie przypadek

To tutaj zginął Jim Elliot – w cieniu Najwyższego. Elisabeth nie zapomniała żadnego z bolesnych faktów związanych ze śmiercią jej męża, kiedy dwa lata później wybrała ten tytuł. W momencie jego śmierci byli małżeństwem od trzech lat i mieli dziesięciomiesięczną córeczkę.

Bóg ratuje ludzi nie od cierpienia i śmierci, ale od ostatecznej i definitywnej porażki.

Ten tytuł to nie była pomyłka – tak samo jak śmierć pięciu misjonarzy nie była pomyłką. Ale świat widział to inaczej. Na całym świecie śmierć tych młodych mężczyzn została obwołana tragicznym koszmarem. Elisabeth wierzyła, że świat czegoś nie dostrzega. Napisała, „Świat nie dostrzegł prawdy zawartej w drugiej części życiowego motto Jima Elliota: „Nie jest głupcem ten, kto daje to, czego nie może zatrzymać, aby zdobyć to, czego nie może stracić.”.

Nadała swojej książce tytuł W cieniu Wszechmogącego, ponieważ była ona całkowicie przekonana, że ratunek Bożych ludzi nie jest ratunkiem od cierpienia i śmierci, ale ratunkiem od ostatecznej i definitywnej porażki. „Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mojego powodu, ten je zachowa”. (Ewangelia Łukasza‬ 9:24) — ponieważ Pan jest Bogiem Wszechmogącym.

Bóg nie użył swojej wszechmocy, aby uratować Jezusa od krzyża. Ani nie użyje jej, aby uratować ciebie albo mnie od trudności. „Skoro mnie prześladowali i was będą prześladować” (Ewangelia Jana‬ ‭15:20).‬ ‭Jeżeli mamy wiarę i jednomyślność i odwagę, jaką miało tych pięciu misjonarzy to może się okazać, że będziemy w stanie powtórzyć za apostołem Pawłem:

Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

‭‭List do Rzymian‬ ‭8:36-39‬

‭‭Bezpieczeństwo w Jego sile

Czy kiedykolwiek dotarło do ciebie, co to znaczy, kiedy mówisz, „Mój Bóg, który mnie kocha i oddał siebie za mnie, jest wszechmogący?” To znaczy, że jeżeli zajmiesz swoje miejsce „w cieniu Najwyższego”, będziesz chroniony przez jego wszechmoc. We wszechmocy Boga znajdujemy nieskończone, wieczne bezpieczeństwo – niezależnie od tego co się dzieje w tym życiu.

We wszechmocy Boga znajdujemy nieskończone, wieczne bezpieczeństwo – niezależnie od tego co się dzieje w tym życiu.

Wszechmoc Boga oznacza wieczne, niezachwiane schronienie w niekończącej się Bożej chwale, niezależnie od tego co się dzieje na tej ziemi. I pewność tego daje nam moc do radykalnego posłuszeństwa Bożemu powołaniu – nawet powołaniu do śmierci.

Czy jest coś bardziej uwalniającego, ekscytującego, albo bardziej pokrzepiającego niż prawda, że Wszechmocny Bóg jest twoim schronieniem – przez cały dzień, codziennie, we wszystkich zwyczajnych i nadzwyczajnych doświadczeniach życiowych? Spotyka cię tylko to, co On zaplanował dla twojego dobra.

Bóg zainterweniował

Badania nad okolicznościami związanymi z męczeństwem tych pięciu misjonarzy wykazały, że musiał być w tym – jak to się mówi – „palec Boży”. We wrześniowym wydaniu magazynu „Christianity Today” w 1996 roku, Steve Saint, syn Nata Sainta, który męczeńsko zginął razem z Elliottem, McCullym, Flemmingiem, i Youderianem, napisał artykuł na temat nowych odkryć dotyczących plemiennej intrygi związanej z tym zabójstwem. Napisał on jedno z najbardziej niezwykłych zdań na temat suwerenności Boga, jakie kiedykolwiek przeczytałem – szczególnie, że napisał je syn zamordowanego misjonarza:

Kiedy [zabójcy] opisali swoje wspomnienia, uderzyło mnie, jak niesamowicie mało prawdopodobne było to, że do zabójstw na Palm Beach w ogóle doszło; jest to anomalia, której nie mogę wytłumaczyć niczym innym, jak tylko boską interwencją. (kursywa dodana)

Innymi słowy, jest tylko jedno wyjaśnienie, dlaczego tych pięciu młodych mężczyzn zginęło i zostawiło dziedzictwo, które zainspirowało tysiące – Bóg zainterweniował. To jest właśnie rodzaj suwerenności, o który nam chodzi, kiedy mówimy, „Spotyka cię tylko to, co On zaplanował dla twojego dobra”.

W najciemniejszych chwilach naszego bólu, Bóg ukrywa swoją broń za liniami wroga.

Co również oznacza, że nikt, absolutnie nikt, nie może zniweczyć Bożych planów, dotyczących realizacji Jego misyjnych planów dla narodów. W najciemniejszych chwilach naszego bólu, Bóg ukrywa swoją broń za liniami wroga. Wszystko, co się dzieje w historii, służy temu celowi, jak wyrażono to w Psalmie 86:9,

Wszystkie ludy, które stworzyłeś, przyjdą oraz przed Tobą się ukorzą, Panie, złożą cześć Twojemu Imieniu.

Jeżeli uwierzymy w to, jeżeli naprawdę pozwolimy tej prawdzie o Bożej wszechmocy zawładnąć nami – prawdzie, że żyjemy w całkowitym bezpieczeństwie w cieniu Najwyższego – może to wprowadzić wielką zmianę w naszym prywatnym życiu, w naszych rodzinach i kościołach. Jak uniżeni i potężni moglibyśmy się stać dla celów Bożego zbawienia.

Artykuł pierwotnie ukazał się na Desiring God.
Tłumaczenie: Weronika Stover

Poprzedni
Następny
FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.