Podstawa twojej pewności

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca.

2 Tesaloniczan 2,13

Biblia mówi o naszym wybraniu – wybraniu nas przez Boga – w Chrystusie, przed założeniem świata (Efezjan 1,4), zanim uczyniliśmy coś dobrego lub złego (Rzymian 9,11). Dlatego nasze wybranie – w najściślejszym sensie – jest bezwarunkowe. Ani nasza wiara, ani nasze posłuszeństwo nie jest podstawą wybrania. Jest darmowe i całkowicie niezasłużone.

Z drugiej strony, wiele fragmentów w Biblii mówi, że nasze ostateczne zbawienie (w przeciwieństwie do naszego wybrania w wieczności) jest uzależnione od przemiany naszego serca i życia. Pojawia się więc pytanie: Jak mogę mieć pewność, że wytrwam w wierze i świętości niezbędnej do odziedziczenia życia wiecznego?

Odpowiedź jest taka, że pewność ta jest zakorzeniona w naszym wybraniu. Drugi List Piotra 1,10 mówi: „Tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie”. Boże wybranie jest podstawą tego, że Bóg zobowiązuje się mnie zbawić, a więc że podejmie się działać we mnie przez swoją łaskę uświęcającą, która jest kontynuacją Jego łaski okazanej przez wybranie.

Takie jest znaczenie Nowego Przymierza. Każdy, kto wierzy w Jezusa, ma gwarancję uczestnictwa w Nowym Przymierzu, ponieważ Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 22,20: „Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa”. To znaczy, moją krwią zabezpieczam Nowe Przymierze dla wszystkich, którzy należą do mnie.

W Nowym Przymierzu, Bóg nie tylko nakazuje posłuszeństwo; On je daje. „Obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył” (5 Księga Mojżeszowa 30,6). „Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań” (Księga Ezechiela 36,27; por. 11,20). To są obietnice Nowego Przymierza.

Wybranie jest Bożym wiecznym zobowiązaniem, że uczyni to dla swojego ludu. Tak więc wybranie gwarantuje, że tych, których Bóg usprawiedliwia przez wiarę, z całą pewnością uwielbi (Rzymian 8,30). Oznacza to, że Bóg będzie niezawodnie tworzył w nas wszystkie warunki niezbędne dla uwielbienia.

Wybranie jest ostateczną podstawą pewności zbawienia, ponieważ jeżeli Bóg zobowiązuje się zbawić, to zobowiązuje się również zapewnić wszystko, co jest niezbędne do osiągnięcia zbawienia.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.