Pocieszenie w drodze do domu

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

I rzekł Józef do braci swoich: Ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

1 M 50,24

Józef był dla swoich braci wcieloną opatrznością. Jednak wszyscy nasi „Józefowie” umierają, a z nimi tysiące słów pociechy. Po śmierci Józefa, Egipt nigdy już nie był dla Izraela taki sam – i świat nie będzie dla nas taki sam jak wtedy, gdy żyli nasi ukochani.

Zobacz jednak, jak ból po tej smutnej śmierci został ukojony. Bracia mieli obietnicę, że żywy Bóg ich nawiedzi. Wizyta samego Jahwe! Co za łaska! Jakie pocieszenie! Niebo na ziemi! Panie, odwiedź nas dzisiaj, chociaż nie jesteśmy godni, żebyś wszedł pod nasz dach.

Słowa te zawierały jeszcze jedną obietnicę: Bóg wyprowadzi Izraelitów. Po śmierci Józefa byli oni w Egipcie chłodno przyjmowani – kraj ten miał stać się dla nich miejscem niewoli, ale nie na zawsze. Mieli go opuścić dzięki Bożemu uwolnieniu i udać się do ziemi obiecanej. My też nie będziemy tu wiecznie płakali. Zostaniemy wezwani do domu, do chwalebnego kraju, by dołączyć do naszych ukochanych. Dlatego „pocieszajcie się nawzajem tymi słowami” (1 Tes 4,18).

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.