Pieniądze w służbie zboru: misje (cz. 2)

Uwaga redakcji: Artykuł ten stanowi część drugą serii artykułów pastora Andrzeja Kempczyńskiego na temat pieniędzy w służbie zboru. Zobacz również inne artykuły na temat: Pieniądze i finanse.

W części pierwszej zobaczyliśmy, że zbory wspierały ubogich. Na co jeszcze były przekazywane środki pieniężne jakie zbory posiadały?

W Nowym Testamencie czytamy o tym, że zbory, oprócz wspierania ubogich wspierały też działania misyjne. A wspieranie działań misyjnych polegało na finansowym wspieraniu służby apostolskiej. Przykładem tego jest służba apostoła Pawła. Paweł napisał:

A wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach — poza wami jedynymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę.

List do Filipian 4:15-18

Tekst jasno wskazuje, że apostoł Paweł otrzymywał wsparcie od zboru Filipian. To wsparcie przeznaczone było na jego służbę głoszenia dobrej nowiny. Ale widzimy też, że inne zbory nie uczestniczyły w takim wsparciu służby apostoła. Być może jakieś zbory dołączyły do tej służby później. Moim zdaniem oznacza to, że takie wspieranie apostoła Pawła nie było obowiązkowe dla zborów, ale raczej było to działanie dobrowolne danego zboru. Niemniej jednak widzimy, że taka praktyka istniała w pierwszym kościele. 

Tutaj należy poruszyć dodatkową kwestię. Czy to wsparcie było przeznaczone tylko i wyłącznie dla apostoła Pawła, czy też było to wsparcie dla całej grupy ludzi, którzy Pawłowi towarzyszyli? Musimy pamiętać, że apostoł Paweł nie podróżował sam. Miał współpracowników, którzy razem z nim służyli w tym dziele głoszenia dobrej nowiny. 

Wydaje mi się, że to wsparcie było przeznaczone dla całej grupy, a nie tylko dla samego Pawła. W końcu, ci współpracownicy też uczestniczyli w dziele głoszenia dobrej nowiny razem z apostołem Pawłem. Czy robili to własnym kosztem? I tak i nie. Apostoł Paweł pracował na swoje utrzymanie, ale też utrzymywał się ze wsparcia finansowego jakie otrzymywał. Można bezpiecznie założyć, że cały zespół częściowo utrzymywał się z pracy, a częściowo z darów, jakie Paweł otrzymywał na służbę głoszenia dobrej nowiny. Zatem to wsparcie jakie otrzymywał Paweł nie było wsparciem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla niego, ale było przeznaczone dla całego zespołu. Możemy założyć, i będzie to bardzo prawdopodobne, że na podobnych zasadach działali inni apostołowie.

Widzimy zatem, że oprócz ubogich zbory wspierały też działania misyjne.

Czy zbór, do którego należysz, wspiera jakiekolwiek działania misyjne? Jeśli nie, to spróbuj zachęcić swoich braci i siostry do takiego dzieła.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.