Pięć powodów, aby się nie bać

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.

Ewangelia Łukasza 12,32

Powodem, dla którego Bóg chce, abyśmy nie mieli obaw związanych z brakiem pieniędzy lub brakiem innych rzeczy tego świata, jest odwaga  –  wolność od niepokoju – która uwypukli pięć wspaniałych prawd o Nim.

Po pierwsze, brak lęku pokazuje, że cenimy Boga jako naszego Pasterza. „Nie bój się, maleńka trzódko”. Jesteśmy Jego trzodą, a On jest naszym Pasterzem. A jeśli On jest naszym Pasterzem, to Psalm 23,1 ma tutaj zastosowanie: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie” – to znaczy, nie zabraknie mi niczego, czego naprawdę potrzebuję.

Po drugie, brak lęku pokazuje, że cenimy Boga jako naszego Ojca. „Upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo”. Nie jesteśmy jedynie Jego maleńką trzódką; jesteśmy również Jego dziećmi, a On jest naszym Ojcem. Jemu naprawdę zależy i On naprawdę wie, czego potrzebujesz i będzie działał, aby ci to zapewnić.

Po trzecie, brak niepokoju pokazuje, że cenimy Boga jako Króla. „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo”. On może nam dać „Królestwo”, ponieważ jest Królem. To ukazuje władzę Tego, który się o nas troszczy. „Pasterz” wskazuje na ochronę i opiekę. „Ojciec” wskazuje na miłość, troskę, autorytet, opiekę i przewodnictwo. „Król” wskazuje na władzę, suwerenność i bogactwo.

Po czwarte, brak lęku pokazuje, jak bezinteresowny i hojny jest Bóg. Zauważ, On daje królestwo. „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo”. On nie sprzedaje Królestwa, ani nie wynajmuje Królestwa, ani nie wydzierżawia Królestwa. Jest nieskończenie bogaty i nie potrzebuje od nas płatności. Więc Bóg jest hojny i bezinteresowny w swej szczodrości. I to właśnie ukazujemy o Bogu, kiedy nie boimy się, ale powierzamy Mu nasze potrzeby.

Na koniec, brak lęku – brak niepokoju – pokazuje, że ufamy, iż Bóg naprawdę chce tego dokonać. „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo”. Sprawia Mu to wielką radość. On nie robi tego z niechęcią. Cieszy się obdarowując nas Królestwem. Nie każdy z nas miał takiego ojca, któremu sprawiało przyjemność dawanie zamiast dostawania. Lecz ten smutek nie jest już ważny, ponieważ teraz możesz mieć takiego Ojca, i Pasterza, i Króla.

W tym wersecie chodzi więc o to, że powinniśmy cenić Boga jako naszego Pasterza, Ojca i Króla, który jest hojny i raduje się, że może nam dać królestwo Boże – dać nam niebo, dać nam wieczne życie i radość oraz wszystko, czego potrzebujemy, aby się tam dostać.

Jeśli w ten sposób będziemy cenić Boga, będziemy pozbawieni lęku, a Bóg będzie uwielbiony.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.