Okno serca

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni.

Hebrajczyków 12,3

Jedną z najbardziej niezwykłych zdolności ludzkiego umysłu jest zdolność kierowania swojej uwagi na to, co wybierze. Możemy się zatrzymać i powiedzieć naszemu umysłowi: „Pomyśl o tym, a nie o tamtym”. Możemy skupić naszą uwagę na pomyśle, obrazie, problemie lub nadziei.

To jest niesamowita moc. Wątpię, czy mają ją zwierzęta. Prawdopodobnie nie są one autorefleksyjne, lecz raczej rządzą nimi impuls i instynkt.

Czy zaniedbywałeś tę wspaniałą broń w arsenale twojej wojny z grzechem? Biblia wciąż na nowo nawołuje nas, by używać tego niezwykłego daru. Zdejmijmy ten dar z półki, odkurzmy go i używajmy.

Na przykład, Paweł mówi w Rzymian 8,5-6: „Bo ci, którzy są według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy są według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój”1.

To jest zachwycające. To, na czym skupiasz swój umysł, określa, czy chodzi o życie, czy śmierć.

Wielu z nas stało się zbyt biernymi w naszym dążeniu do zmiany, do pokoju, do bycia kompletnym człowiekiem. Mam wrażenie, że w naszym wieku terapeutycznym popadliśmy w bierny sposób myślenia polegający na prostym „omawianiu naszych problemów” lub „radzeniu sobie z naszymi problemami”, lub „odkrywaniu korzeni naszego stanu zepsucia w pochodzeniu naszej rodziny”.

Lecz ja widzę dużo bardziej agresywne, niebierne podejście do zmiany w Nowym Testamencie. Mianowicie – skup swój umysł. „O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (Kolosan 3,2).

Naszymi emocjami w dużej mierze rządzą nasze rozważania – to, nad czym się rozwodzimy w naszych umysłach. Na przykład, Jezus powiedział, abyśmy pokonali uczucie niepokoju przez to, co rozważamy: „Spójrzcie na kruki … Spójrzcie na lilie” (Łukasza 12,24; 27).

Umysł jest oknem serca. Jeśli pozwolimy naszym umysłom stale rozwodzić się nad ciemnością, serce będzie wydawać się ciemne. Lecz jeśli otworzymy okno naszego umysłu na światłość, serce poczuje tę światłość.

Ponad wszystko, ta wspaniała zdolność naszych umysłów, by się skupiać i rozważać jest przeznaczona, by rozważać Jezusa (Hebrajczyków 12,3). Tak więc zróbmy: „Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni”.

Przypisy

  1. Przyp. tłum.: Angielski przekład „set their minds on the things of the flesh” (w Biblii Warszawskiej tłumaczony „myślą o tym, co cielesne”) dosłownie mógłby być tłumaczony jako „nastawiają/skupiają swe umysły na sprawy cielesne”; „the mind set on the flesh” (w Biblii Warszawskiej tłumaczony „zamysł ciała”) dosłownie mógłby być tłumaczony jako „umysł nastawiony/skupiony na ciele”; tłum. z j. ang.
Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.