Obecna i potężna miłość

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?

List do Rzymian 8:35

Zauważ trzy rzeczy w Rzymian 8,35:

1. Chrystus kocha nas teraz.

Żona może powiedzieć o swoim zmarłym mężu: Nic nie odłączy mnie od jego miłości. Może mieć na myśli to, że pamięć o jego miłości będzie miła i silna przez całe jej życie. Lecz nie o to chodzi tutaj Pawłowi.

W Liście do Rzymian 8,34 Paweł mówi wyraźnie: „Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami”. Powodem, dla którego Paweł jest w stanie powiedzieć, że nic nie odłączy nas od miłości Chrystusa, jest to, że Chrystus żyje i wciąż nas kocha w tej chwili.

Jest po prawicy Boga i dlatego rządzi ku naszemu dobru. I wstawia się za nami, co oznacza, że pilnuje tego, aby Jego ukończone dzieło odkupienia doprawdy zbawiało nas godzina za godziną i bezpiecznie doprowadziło nas do wiecznej radości. Jego miłość nie jest jedynie wspomnieniem. Jest to ciągłe działanie wszechmocnego, żyjącego Syna Boga, aby doprowadzić nas do wiecznej radości.

2. Ta miłość Chrystusa skutecznie chroni nas przed odłączeniem i dlatego nie jest uniwersalną miłością do wszystkich, ale szczególną miłością ku Jego ludowi – czyli tych, którzy, według Rzymian 8,28, miłują Boga i według postanowienia Jego są powołani.

To jest ta miłość z Efezjan 5,25: „Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie”. Jest to miłość Chrystusa do Kościoła, Jego oblubienicy. Chrystus ma miłość ku wszystkim, a ku swej oblubienicy ma wyjątkową, zbawczą, zachowującą miłość. Wiesz, że jesteś częścią tej oblubienicy, jeśli ufasz Chrystusowi. Każdy – bez wyjątków – każdy, kto ufa Chrystusowi, może powiedzieć: jestem częścią Jego oblubienicy, Jego Kościoła, Jego powołanych i wybranych; tych którzy, według Rzymian 8:35, są zachowani i chronieni na zawsze bez względu na wszystko.

3. Ta wszechmocna, skuteczna, ochraniająca miłość nie oszczędza nam klęsk w tym życiu, ale przeprowadza nas bezpiecznie przez nie ku wiecznej radości z Bogiem.

Śmierć nas nie ominie, lecz nie odłączy nas. Więc gdy Paweł mówi w wersecie 35, że „miecz” nie odłączy nas od miłości Chrystusowej, ma na myśli to: nawet jeśli nas zabiją, nie zostaniemy oddzieleni od miłości Chrystusowej.

Tak więc istotą sprawy w wersecie 35 jest to: Jezus Chrystus, w tej chwili, ogromnie kocha swój lud wszechmocną, nieustającą miłością, która nie zawsze ratuje nas przed nieszczęściem, ale zachowuje nas dla wiecznej radości w Jego obecności, nawet kiedy przechodzimy przez cierpienia i śmierci.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.