O wiele więcej

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Wtedy rzekł Amasjasz do męża Bożego: A co zrobić ze stu talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży odpowiedział: Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to.

2 Krn 25,9

Jeżeli popełniłeś błąd, ponieś związaną z tym stratę, ale nie działaj przeciwko woli Pana. Pan potrafi ci dać o wiele więcej niż to, co możesz stracić, ale jeśli tego nie zrobi, to czy zaczniesz się z Nim targować? Król Judy wynajął armię bałwochwalczego Izraela, ale otrzymał rozkaz, aby odesłać wojowników do domu, ponieważ Pan nie był z nimi. Amasjasz był gotów to zrobić, ale żałował, że zapłacił sto talentów za nic. Jednak jeśli Pan da zwycięstwo bez pomocy najemnych wojsk, to z pewnością warto wypłacić im żołd i ich odesłać.

Bądźmy chętni stracić pieniądze ze względu na sumienie, ze względu na pokój, ze względu na Chrystusa. Odpocznijmy w przekonaniu, że poniesione dla Pana straty nie są stratami. Nawet w tym życiu otrzymujemy za nie więcej niż rekompensatę, a w niektórych wypadkach Pan nie dopuszcza do tego, abyśmy coś stracili. Jeśli zaś chodzi o życie wieczne, to to, co tu straciliśmy dla Jezusa, jest zainwestowane w niebie. Nie bójmy się pozornej straty, ale słuchajmy szeptu: „Pan może ci dać więcej niż to”.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.