O co pastor powinien walczyć na śmierć i życie?

Bez wątpienia na takie pytania należy odpowiadać indywidualnie w każdym przypadku. Tutaj przedstawiamy siedem ogólnych obszarów, o które pastorzy powinni być gotowi walczyć:

 1.  Ewangelia. Im bliżej danej kwestii do ewangelii, tym bardziej pastor powinien być gotowy się postawić. Oczywiście, to oznacza postawienie się przeciwko komuś, kto głosi fałszywą ewangelię albo doktryny, które mogłyby prowadzić do fałszywej ewangelii. Oznacza to również przeciwstawianie się filozofiom, które zmieniają ewangelię, np. zaprzestanie ewangelizacji albo jej ograniczanie na rzecz zwiększenia zaangażowania społecznego.
 2. Jedność. Pastor powinien stanowczo przeciwstawiać się komukolwiek lub czemukolwiek, co może dokonać niezdrowego podziału w kościele.
 3. Doktryna Pisma. Pastor powinien się postawić czemukolwiek, co mogłoby podważyć autorytet Pisma (np. atak na bezbłędność Pisma). Ponieważ Pismo Święte jest źródłem życia i zdrowia kościoła.
 4. Osobista uczciwość. Pastor nie powinien mieć do czynienia z czymkolwiek, co by naraziło jego uczciwość albo przeciwstawiło jego sumienie przeciwko Bożemu Słowu.
 5. Świętość kościoła. Pastor powinien się postawić czemukolwiek, co mogłoby naruszyć świętość kościoła lub jego członków.
 6. Dobro owiec. Jeśli pastor nie jest gotowy narazić się dla dobra owiec, to oznacza, że nie jest on żadnym pastorem.
 7. Głoszenie Słowa. Najważniejszą rzeczą jaką robi pastor jest głoszenie Słowa Bożego. Powinien być skłonny do opuszczenia kościoła, który nie pozwala głosić Biblii w sposób otwarty i przejrzysty. To nie oznacza, że jest zwolniony od rozważania tego, jak i kiedy głosić na temat poszczególnych doktryn z Pisma.

Każda sytuacja jest inna i nie zawsze będzie oczywiste czy któryś z tych obszarów jest zagrożony. Wyszczególnione obszary wskazują natomiast na rodzaje pytań, które pastor powinien rozważyć, podejmując decyzję odnośnie tego, czy zająć zdecydowane stanowisko, czy też nie. Na przykład: „Czy owce będą zranione, jeśli nic w tej sytuacji nie zrobię?”.

Wykorzystano za zgodą 9Marks i Wierni Słowu.

Udostępnij!
  Dołącz!
  Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.