Niezawodny Stróż

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela.

Ps 121,4

Jahwe jest Stróżem Izraela. Nigdy nie ogarnia Go żaden rodzaj nieświadomości ani głęboki sen, ani lekka drzemka. Nigdy nie przestaje pilnować domów i serc swojego ludu. To jest wystarczający powód, abyśmy odpoczywali w doskonałym pokoju. Aleksander mawiał, że śpi, ponieważ jego przyjaciel Parmenion czuwa. Tym bardziej my możemy spać, skoro czuwa nad nami Bóg.

Słowo „zobacz”1 jest tutaj po to, aby zwrócić naszą uwagę na tę podnoszącą na duchu prawdę. Kiedy Izrael spał z kamieniem pod głową zamiast poduszki, Bóg czuwał nad swoim sługą i przyszedł do niego w sennym widzeniu. Kiedy my leżymy bezbronni, sam Jahwe osłania naszą głowę.

Pan strzeże swoich ludzi jak bogacz swojego skarbu, jak dowódca ze swoimi żołnierzami pilnują miasta, jak straż ochrania swojego władcę. Nikt nie może wyrządzić żadnej krzywdy tym, którzy mają taką ochronę. Powierzmy nasze dusze Jego drogim dłoniom. On o nas nigdy nie zapomni, nigdy nie przestanie się o nas troszczyć, zawsze będzie w stanie nas zachować.

Panie, strzeż mnie, żebym nie zbłądził, nie upadł, nie zginął. Strzeż mnie, bym mógł przestrzegać Twoich przykazań. Dzięki temu, że Ty nawet nie drzemiesz, ochroń mnie, abym nie spał jak próżniak i nie zginął jak ci, którzy „zasnęli snem śmierci” (Ps 13,4b).

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Przypisy

  1. Hebrajskie słowo „hinneh” można tłumaczyć jako „oto” lub „zobacz”. W tłumaczeniu King James Version występuje słowo „zobacz” (przyp. tłum.).
Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.