Niebezpieczna motywacja

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Któż wpierw dał [Bogu] coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki.

Rzymian 11,35-36

Gdy chodzi o posłuszeństwo, wdzięczność jest niebezpieczną motywacją. 

Ma tendencję do wyrażania się w kategoriach dłużnika. Na przykład: „Zobacz, jak wiele Bóg dla ciebie zrobił. Czy nie powinieneś z wdzięczności zrobić wiele dla Niego?”. Albo: „Zawdzięczasz Bogu wszystko, czym jesteś i co posiadasz. Co zrobiłeś w zamian dla Niego?”.

Mam przynajmniej trzy problemy z tego rodzaju motywacją.

Po pierwsze, jest niemożliwym odpłacić Bogu za całą łaskę, którą nas obdarzył. Nie jesteśmy nawet w stanie zacząć Mu odpłacać, ponieważ Rzymian 11,35-36 mówi: „Któż wpierw dał [Bogu] coś, aby za to otrzymać odpłatę? [Odpowiedź: Nikt!] Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki”. Nie możemy Mu odpłacić, ponieważ On już posiada wszystko, co moglibyśmy Mu dać – uwzględniając wszelkie nasze wysiłki.

Po drugie, nawet jeśli zdołalibyśmy Mu odpłacić za całą Jego łaskę dla nas, udałoby nam się jedynie obrócić łaskę w transakcję handlową. Jeśli jesteśmy w stanie Mu odpłacić, nie było to łaską. Jeśli ktoś próbuje okazać ci szczególną przysługę miłości, zapraszając cię na kolację, a ty kończysz wieczór, mówiąc, że odpłacisz mu się zapraszając go w przyszłym tygodniu, to niewczysz jego łaskę i obracasz ją w transakcję. Bogu nie podoba się, gdy Jego łaska jest niweczona. Podoba Mu się, gdy jest uwielbiana (Efezjan 1,6, 12, 14).

Po trzecie, koncentrowanie się na wdzięczności jako motywacji dla posłuszeństwa może prowadzić do przeoczenia kluczowego znaczenia posiadania wiary w Bożą przyszłą łaskę. Wdzięczność spogląda wstecz na łaskę otrzymaną w przeszłości i czuje wdzięczność. Wiara patrzy do przodu na łaskę obiecaną w przyszłości – czy to za pięć minut, czy za pięć stuleci – i czuje nadzieję. „Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy” (Hebrajczyków 11,1).Ta wiara w przyszłą łaskę jest motywacją dla posłuszeństwa. Motywacją, która zachowuje łaskę w posłuszeństwie człowieka. Posłuszeństwo nie polega na odpłacaniu Bogu, co oznaczałoby obracanie łaski w transakcję handlową. Posłuszeństwo rodzi się z ufności Bogu, że otrzyma więcej łaski – przyszłej łaski – i w ten sposób spotęguje nieskończone zasoby Bożej miłości i mocy. Wiara spogląda na obietnicę: „Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Księga Jozuego 1,9) i w posłuszeństwie podejmuje ryzyko zdobycia ziemi.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.