Nie śmiemy wątpić

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory.

Iz 45,2

 To słowo było skierowane do Cyrusa, ale jest też na zawsze dziedzictwem wszystkich duchowych sług Pana. Idźmy naprzód z wiarą, a droga będzie przed nami utorowana. Oszustwa ludzkiej przebiegłości i szatańskie wyrafinowanie zostaną dla nas wyrównane, nie będziemy musieli podążać ich krętymi zakolami. Spiżowe wrota zostaną wyważone, a żelazne zawory rozbite. Nie będą nam potrzebne tarany ani łomy, ponieważ sam Pan uczyni dla nas to, co niemożliwe, a to, co nieoczekiwane, stanie się faktem.

Nie bójmy się. Podążajmy naprzód ścieżką obowiązku, ponieważ Pan powiedział: „Ja pójdę przed tobą”. Nie mamy pytać: „Dlaczego?”, ale śmiało iść naprzód. To jest dzieło Pana i On nas wyposaży we wszystko, co jest potrzebne, by je wykonać. Wszelkie przeszkody muszą ustąpić przed Nim, bo czyż nie powiedział: „Wysadzę spiżowe wrota”? Co może udaremnić Jego zamiary lub przeszkodzić w wykonaniu się Jego wyroków? Ci, którzy służą Bogu, mają niewyczerpane zasoby. Droga jest utorowana dla wiary, chociaż zabarykadowana przed ludzką siłą. Kiedy Jahwe, jak w tej obietnicy, mówi: „Pójdę”, nie śmiemy wątpić.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.