Naszym dobrem jest Jego chwała

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Ewangelia Mateusza 6,6

Powszechnym zarzutem przeciwko chrześcijańskiemu hedonizmowi jest to, że przedkłada interesy człowieka ponad chwałę Boga – że przedkłada moje szczęście ponad szczęście Boga. Lecz chrześcijański hedonizm stanowczo tego nie robi.

Tak, jako chrześcijańscy hedoniści, staramy się ze wszystkich sił dążyć do naszego zadowolenia i szczęścia. Zgadzamy się z postanowieniem młodego Jonathana Edwardsa: „Postanowione: starać się uzyskać dla siebie, tak wiele szczęścia w tamtym świecie, ile tylko zdołam, z całą mocą, siłą, energią, i żywiołowością, zaiste przemocą, do których jestem zdolny, lub do których mogę się zmusić, w jakikolwiek sposób”.

Ale z Biblii (i od Edwardsa!) dowiedzieliśmy się, że Bożym interesem jest, aby wysławiać pełnię Jego chwały poprzez wylewanie miłosierdzia na nas – na nas grzeszników, którzy rozpaczliwie Go potrzebują.

Dlatego, dążenie za naszym interesem i naszym szczęściem, nawet jeśli kosztuje to nas życie, nigdy nie jest ponad Bożym interesem czy ponad Bożym szczęściem, czy Bożą chwałą, ale zawsze w Bożym interesie, szczęściu i chwale. Jedną z najcenniejszych prawd Biblii jest to, że Bożym największym zainteresowaniem jest wywyższanie bogactwa Jego łaski poprzez uczynienie grzeszników szczęśliwymi w Nim – w Nim!

Gdy uniżamy się jak małe dzieci i nie udajemy samowystarczalnych, lecz szczęśliwie biegniemy ku radości objęć naszego Ojca, chwała Jego łaski jest wywyższana, a tęsknota naszej duszy zaspokojona. Nasz interes i Jego chwała stają się jednym.

Kiedy Jezus obiecuje w Ewangelii Mateusza 6,6: „Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie”, to jest to nagroda, której On chce, abyśmy szukali. Nie kusi nas radością, której nie powinniśmy mieć! Ale ta nagroda – ta radość – jest wynikiem odwracania się od ludzkiej chwały i zwracania się ku naszej komnacie, aby szukać Boga.

Dlatego chrześcijańscy hedoniści nie przedkładają swojego szczęścia ponad chwałę Boga. Pokładają oni swoje szczęście w samym Bogu i odkrywają chwalebną prawdę, że Bóg jest najbardziej uwielbiony w nas, gdy my jesteśmy najbardziej usatysfakcjonowani w Nim.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.