Najlepszy fragment Biblii

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Bóg ustanowił [Jezusa] jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.

List do Rzymian 3,25-26

Wersety 25 i 26 trzeciego rozdziału Listu do Rzymian mogą być najważniejszymi wersetami w Biblii.

Bóg jest całkowicie sprawiedliwy! A usprawiedliwia bezbożnego! Naprawdę? Sprawiedliwy sędzia uniewinnia winnego!

Nie jedno, albo drugie! Ale obie te rzeczy! Uniewinnia winnego, lecz nie jest winny, gdy to czyni. To jest najwspanialsza wiadomość na świecie!

  • „[Bóg] [Jezusa], który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Koryntian 5,21). On bierze na siebie nasz grzech. My bierzemy Jego sprawiedliwość.
  • „Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele” (Rzymian 8,3). W czyim ciele? W ciele Chrystusa. Czyj grzech jest potępiony w tym ciele? Nasz. Co w takim razie z nami? Nie ma żadnego potępienia!
  • „[Chrystus] grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo” (1 Piotra 2,24). 
  • „Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga” (1 Piotra 3,18).
  • „Jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania” (Rzymian 6,5).

Jeśli najbardziej przerażającą wiadomością na świecie jest to, że zasłużyliśmy na potępienie od naszego Stwórcy, i że jest On zobowiązany przez swój własny sprawiedliwy charakter, aby zachować wartość swojej chwały przez wylanie swego gniewu na nasz grzech…

… To najlepszą nowiną (ewangelią!) na całym świecie jest to, że Bóg ustanowił i wprowadził w życie drogę zbawienia, która również podtrzymuje wartość Jego chwały, cześć Jego Syna i wieczne zbawienie Jego wybranych. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.