Najbardziej darmowa miłość

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje, jednak tylko do twoich ojców przywiązał się Pan, twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów was, ich potomków, jak to jest dziś.

V Księga Mojżeszowa 10,14-15

Boża wybrająca miłość – miłość, przez którą On wybiera dla siebie lud – jest całkowicie darmowa. Jest to łaskawe wylanie Jego bezgranicznej radości, prowadzone Jego nieskończoną mądrością.

Piąta Księga Mojżeszowa 10,14-15 opisuje radość Boga z powodu wybrania Izraela spośród wszystkich ludów ziemi. Zauważ dwie kwestie.

Pierwszą sprawą jest kontrast pomiędzy wersetami 14 i 15. Dlaczego Mojżesz opisuje wybranie Izraela na tle Bożego posiadania całego wszechświata? Dlaczego mówi w wersecie 14: „Do Boga należy wszystko w niebie i na ziemi”, a następnie w wersecie 15 mówi: „Jednak wybrał was na swój lud”.

Powódem jest pozbycie się myśli, że Bóg był bez wyjścia w wyborze tego ludu, że istniały ograniczenia w Jego wyborze i był w jakiś sposób zmuszony, aby ich wybrać. Celem jest obalenie pogańskiego poglądu, że bóg ma prawo posiadać swój własny lud, lecz do niczego więcej nie jest uprawniony.

Prawdą jest, że Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem. Posiada On wszystko we wszechświecie i ma prawo oraz władzę, aby wziąć sobie dowolny lud na swoją wyłączną własność.

Dlatego niewysłowioną, cudowną prawdą dla Izraelitów jest, że On wybrał ich. Nie musiał. Miał prawo i przywilej, aby wybrać absolutnie którykolwiek lud na obliczu ziemi dla swoich odkupieńczych celów. Mógł wybrać wszystkie narody lub żadnego z nich.

Dlatego, gdy nazywa siebie „ich Bogiem”, nie chodzi Mu o to, że stoi na równi z bogami Egiptu czy bogami Kanaanu. On jest Panem nad tymi bogami i ich ludami. Gdyby Mu się to spodobało, mógłby wybrać zupełnie inny lud, aby zrealizować swoje cele.

Powodem zestawienia wersetów 14 i 15 razem w ten sposób, jest podkreślenie wolności oraz uniwersalnych praw i autorytetu Boga.

Drugą sprawą, na którą należy zwrócić uwagę (w wersecie 15), jest sposób, w jaki Bóg sprawuje swoją suwerenną wolność, żeby „do twoich ojców przywiąza[ć] się (…), aby ich miłować”. „Sprawiło Mu radość, aby miłować waszych ojców”. Bóg w swojej wolności postanowił, że z upodobaniem okaże miłość ich ojcom.

Miłość Boga do ojców Izraela była darmowa i miłosierna, i wcale nie była ograniczona ich żydowskim pochodzeniem, ani ich szlachetnością.

To jest lekcja dla nas. Dla nas, którzy wierzymy w Chrystusa. Bóg wybrał nas w taki sam darmowy sposób. Nie z powodu czegokolwiek w nas, ale dlatego, że Bóg po prostu zechciał to uczynić.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.