My czekamy, On działa

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje.

Księga Izajasza 64,4

Niewiele innych prawd ogarnęło mnie większą radością, niż ta, że Bóg uwielbia okazywać swoją boskość poprzez działanie dla mnie, i że Jego działanie dla mnie zawsze poprzedza, jest podstawą i dokonuje się we wszelkim działaniu, które ja wykonuję dla Niego.

Z początku może to brzmieć z naszej strony arogancko i ubliżająco dla Boga, jeśli powiemy, że On pracuje dla nas. Ale jest tak jedynie z powodu wyobrażenia, że to ja jestem pracodawcą, a Bóg potrzebuje pracy. Biblia nie przedstawia tego w ten sposób, kiedy mówi o Bożym działaniu wobec nas. Izajasz nie ma tego na myśli, gdy mówi, że Bóg „[działa] dla tego, który go oczekuje” (Księga Izajasza 64,4).

Właściwym obrazem tej prawdy, że Bóg pracuje dla mnie, jest obraz bankruta, który potrzebuję finansowej pomocy. Jestem słaby i potrzebuję kogoś silnego. Jestem w niebezpieczeństwie i potrzebuję obrońcy. Jestem głupi i potrzebuję kogoś mądrego. Jestem zgubiony i potrzebuję Ratownika.

Bóg pracuje dla mnie oznacza, że ja nie jestem w stanie wykonać tej pracy. Całkowicie potrzebuję pomocy.

A to wywyższa Boga, a nie mnie. Dawca odbiera chwałę. Ten, który jest Mocnym, zostaje uwielbiony.

Posłuchaj, jak Biblia mówi o tym, jak Bóg pracuje dla ciebie, i uwolnij się od dźwigania swojego brzemienia. I pozwól, by to On wykonywał tę pracę.

 1. „Oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje” (Księga Izajasza 64,4).
 2. Bogu „nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko” (Dzieje Apostolskie 17,25).
 3. „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Ewangelia Marka 10,45).
 4. „Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim” (2 Księga Kronik 16,9).
 5. „Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym […] Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Psalm 50,12, 15).
 6. „[…] do waszej starości […] będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował” (Księga Izajasza 46,4).
 7. „Daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną” (1 Koryntian 15,10).  
 8. „Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują” (Psalm 127,1).
 9. „Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg” (1 Piotra 4,11).
 10. „Zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg […] sprawia w was i chcenie i wykonanie” (Filipian 2,12-13).
 11. „Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg” (1 Koryntian 3,6).

Udostępnij!
  Dołącz!
  Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.