Modlitwa, dziękczynienie, chwała

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Flp 4,6-7

Żadnych trosk, a tylko modlitwa. Żadnego nie pokoju, lecz radosna społeczność z Bogiem. Przynoś swoje pragnienia do Pana twojego życia, Stróża twojej duszy. Przychodź do Niego z dwiema cząstkami modlitwy i cząstką wonnego uwielbienia. Nie módl się z powątpiewaniem, lecz z wdzięcznością. Uważaj swoją prośbę za wysłuchaną, a więc dziękuj Bogu za Jego łaskę. On daje ci łaskę, a ty Jemu złóż dziękczynienie. Nie ukrywaj niczego. Nie pozwól, by jakiekolwiek pragnienie ciążyło ci na sercu, ale powierz swoje prośby Bogu. Nie biegnij z nimi do ludzi. Idź do swojego Boga, który jest Ojcem Jezusa i w Nim cię kocha.

To zapewni ci Boży pokój. Doświadczysz go, choć nie będziesz w stanie go zrozumieć. On obejmie cię swoim wiecznym ramieniem. Poprzez Jezusa Chrystusa serce i umysł zanurzą się w oceanie spokoju. Czy nastanie życie lub śmierć, ubóstwo, ból czy zniewaga – ty będziesz mieszkał w Jezusie ponad wszelkimi porywistymi wiatrami i każdą ciemniejącą chmurą. Czy chcesz być posłuszny temu cennemu przykazaniu?

Tak, Panie, wierzę Ci, ale błagam, pomóż mojemu niedowiarstwu (Mk 9,24).

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.