Łaska jest przebaczeniem – i mocą!

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną.

1 List do Koryntian 15,10

Łaska nie jest po prostu pobłażliwością, gdy zgrzeszyliśmy. Łaska jest darem i mocą od Boga, która uzdalnia nas, abyśmy nie grzeszyli. Łaska jest mocą, a nie jedynie przebaczeniem.

Widać to wyraźnie na przykład w 1 Liście do Koryntian 15,10. Paweł opisuje łaskę jako moc uzdalniającą do jego  pracy. Nie jest to po prostu odpuszczenie jego grzechów; jest to moc, aby wytrwać w posłuszeństwie. „Daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną”.

Dlatego wysiłek, który podejmujemy, aby być posłusznymi Bogu, nie jest wysiłkiem dokonywanym o naszych własnych siłach, ale „mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg” (1 Piotra 4,11). Jest to posłuszeństwo wiary. Wiary w nieustannie napływającą łaskawą moc Bożą, która uzdalnia nas, abyśmy czynili to, co powinniśmy czynić.

Paweł potwierdza to w 2 Liście do Tesaloniczan 1,11-12, nazywając każdy z naszych aktów dobroci „dziełem wiary” i mówiąc, że chwała, jaką przynosi to Jezusowi, jest „według łaski Boga naszego”, ponieważ dzieje się to „Jego mocą”. Przysłuchaj się tym wszystkim frazom:

W tym celu zawsze modlimy się za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego powołania i mocą swoją wypełnił każde postanowienie ku dobremu i każde dzieło wiary, aby imię Pana naszego Jezusa było uwielbione w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [za oryginałem]

Posłuszeństwo, które jest miłe Bogu, rodzi się dzięki mocy łaski Bożej przez wiarę. Ta sama dynamika występuje na każdym etapie chrześcijańskiego życia. Moc łaski Bożej, która daje zbawienie przez wiarę (Efezjan 2,8), jest tą samą mocą łaski Bożej, która sprawia uświęcenie przez wiarę.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.