Księgi na sądzie

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Oddadzą [zwierzęciu] pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Objawienie Jana 13,8

Zbawienie jest zabezpieczone dla wszystkich, którzy są zapisani w księdze żywota.

Powodem, dla którego bycie zapisanym w księdze żywota zabezpiecza nasze zbawienie, jest to, że ta księga nazywa się „księ[gą] żywota Baranka, który został zabity”. Ci, których imiona są w księdze nie są zbawieni na podstawie ich uczynków. Są oni zbawieni na podstawie Chrystusa, który został zabity.

Lecz Jan mówi w Objawieniu Jana 20,12: „Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach”. Jaką więc wtedy rolę w naszym sądzie ma zapis naszego życia zawarty w „księgach”, jeżeli jesteśmy zbawieni na podstawie Chrystus, który został zabity?

Odpowiedzią jest to, że księgi, które rejestrują nasze uczynki, zawierają wystarczający dowód naszej przynależności do Chrystusa, że funkcjonują one jako publiczne potwierdzenie naszej wiary i naszego zjednoczenia z Chrystusem.

Rozważ Objawienie Jana 21,27: „Nie wejdzie do [nowego Jeruzalem] nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka”. Tutaj rezultatem bycia zapisanym w „księdze żywota” nie jest jedynie nieginięcie, lecz również niepraktykowanie obrzydliwych, grzesznych zachowań.

Na przykład, przyjrzyj się złodziejowi na krzyżu. Jezus powiedział, że wejdzie on do raju (Ewangelia Łukasza 23,43). Lecz jaki będzie dla niego sąd, gdy księgi zostaną otwarte? Więcej niż 99,9% jego życia będzie grzechem.

Jego zbawienie będzie zabezpieczone krwią Chrystusa. Jego imię będzie w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Wtedy Bóg otworzy księgi. Najpierw, użyje On zapisu grzechu z całego życia, aby wysławiać najwyższą ofiarę swojego Syna. A następnie, Bóg przeczyta tę ostatnią stronę, gdzie zapisana jest dramatyczna przemiana złodzieja na krzyżu. To dzieło Boga w jego życiu, zapisane w księgach, o tym ostatnim dniu, będzie publicznym potwierdzeniem wiary i zjednoczenia złodzieja z Chrystusem. A Chrystus będzie podstawą jego zbawienia, nie jego uczynki.

Dlatego, gdy mówię, że to co jest zapisane w księgach, jest publicznym potwierdzeniem naszej wiary i zjednoczenia z Chrystusem, nie chodzi mi o to, że zapis będzie zawierał więcej dobrych uczynków niż złych.

Chodzi mi o to, że będzie tam zapisany ten rodzaj życia w Chrystusie, który pokazuje rzeczywistość wiary – rzeczywistość odrodzenia i zjednoczenia z Chrystusem. W taki sposób rozpoczynamy każdy dzień jako chrześcijanie, pewni, że nasze potępienie należy do przeszłości (Rzymian 8,1), i że nasze imię jest zapisane w księdze żywota, i że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.