Klucz do zwycięskiej walki z pożądliwością

Transkrypcja audio

W jaki sposób chrześcijanie walczą z pożądliwością? I jaki jest ostateczny cel i miejsce seksualności w życiu człowieka? Odpowiedź na te pytania w dzisiejszym odcinku pochodzi z fragmentu jednego z kazań pastora Johna.

Zostaliśmy stworzeni, by  z nieustającą radością widzieć i podziwiać wielkość Chrystusa. Nasza seksualność wskazuje na to, a my jako istoty seksualne, możemy wiedzieć coś na ten temat. I musimy to wiedzieć, abyśmy mogli być czyści, i aby nasza seksualność była święta, wspaniała, wywyższająca Chrystusa i drugorzędna – spokojnie, potężnie drugorzędna. 

Słońce w centrum

Tak więc modliłem i modlę się, abyście wszyscy na tej konferencji, każdy z was, zobaczył i rozkoszował się wspaniałością Chrystusa – w małżeństwie czy jako singiel, mężczyzna czy kobieta, stary czy młody, ci których pożądliwość jest nieuporządkowana, jak i ci, którzy chodzą w jakimś stopniu świętości – abyście we wszystkim ujrzeli i przyjęli pierwszeństwo Chrystusa. 

Ponieważ wiem, bez cienia wątpliwości, na podstawie biblijnego autorytetu, że małe statki kosmiczne naszych moralnych reżimów  – nasze małe taktyki walki z pożądaniem, nasze małe statki kosmiczne, które mają za zadanie sprowadzić planetę naszej seksualności z powrotem na orbitę – te nasze wysyłki są absolutnie daremne, jeśli wspaniałość Chrystusa nie jest słońcem w centrum układu słonecznego twojego życia. Wiem to. Nie wiem wielu rzeczy. Ale to wiem ponad wszelką wątpliwość. 

I dlatego ta konferencja jest łatwa, ponieważ rozwiązanie jest jasne. Nie jest łatwo je zastosować z powodu naszego grzechu, ale odpowiedź na ten problem jest jasna: istnieje masywne słońce, które należy do centrum układu słonecznego naszego życia, i poprzez swoją wagę, chwałę, masę, piękno i moc utrzymuje orbity na właściwym miejscu. 

Poznaj Jego wielkość

Dlatego też modlę się – tak bardzo, jak bardzo wierzę w moje praktyczne strategie, a naprawdę w nie wierzę – modlę się abyście poznali, abyście wytrwale dążyli do poznania wielkości Chrystusa. 

 • Musimy poznać wielkość Jego świętości, równość Bogu Ojcu we wszystkich Jego atrybutach – blask Jego chwały i dokładny obraz Jego natury.
 • Musimy poznać wielkość Jego wieczności, która sprawia, że wydaje się, iż nasz umysł eksploduje na samą myśl o tym, że Jezus Chrystus nigdy nie miał początku; On po prostu jest – rzeczywistość absolutna, z którą się zderzamy. Musimy zwrócić się ku wspaniałości Jego wieczności. Podczas gdy cały wszechświat, w tym również budynek, w którym się teraz znajdujemy, nasze ciało, ta ziemia i wszystkie galaktyki, są kruche i zależne, niczym cień w porównaniu do istoty Jezusa Chrystusa.
 • Musimy poznać wielkość Jego nigdy niezmieniającej się stałości. Tak! Posiada On cnoty, które się nigdy nie zmieniają, charakter, którego obietnice są stałe wczoraj, dziś i na wieki. Poznajmy wielkość Jego stałości.
 • Poznajmy wielkość Jego wiedzy, która sprawia, że Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie wygląda jak pudełko zapałek, cała wiedza Internetu przypomina Almanach Rolnika z 1940 roku, że cała fizyka kwantowa i wszystko, o czym kiedykolwiek śnił Stephen Hawking, przypomina czytankę dla pierwszoklasistów. Musimy poznać wielkość wiedzy naszego Pana.
 • Musimy poznać wielkość Jego mądrości, której nigdy nie zaskoczył żaden problem, ani której nie może doradzić żadna osoba, ani żadna istota we wszechświecie.
 • Musimy poznać wielkość Jego władzy. „Jego władza to władza wieczna, a jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie” – niezmienna, całkowita władza, zmieniająca czasy i pory, usuwająca i ustanawiająca królów, On „według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz?” (‭‭Daniela‬ ‭4:34-35‬).
 • Musimy poznać wielkość Jego opatrzności, bez której ani jeden ptak w rozległych obszarach puszczy amazońskiej nigdy nie spadł z żadnej gałęzi, i bez której ani jeden włos nie staje się biały lub czarny. Musimy poznać opatrzność Jezusa.
 • Musimy poznać wielkość Jego słowa, które podtrzymuje wszechświat – wszystkie galaktyki, cząsteczki, atomy i subatomową rzeczywistość, o której nikt jeszcze nie śnił, tam, gdzie nikt jeszcze nie zajrzał.
 • Musimy poznać wielkość Jego mocy, która umożliwia chodzenie po wodzie, oczyszczanie trędowatych, uzdrawianie chromych, otwieranie oczu niewidomym, otwieranie uszu głuchym, uciszanie burz, dwoma słowami wskrzeszać umarłych – „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” (‭‭Jana‬ ‭11:43‬) – lub jednym słowem wskrzeszać umarłych – „Powiedziałem ci leżącej w swojej krwi: Żyj!” (‭‭Ezechiela‬ ‭16:6‬). Musimy poznać wielkość Jego mocy.
 • Musimy poznać wielkość Jego czystości. On nigdy nie zgrzeszył. On nigdy nie zgrzeszył. Nigdy nie miał ani jednej milisekundy złego nastawienia lub grzesznej żądzy.
 • Musimy poznać wielkość Jego wiarygodności. On nigdy nie łamie swoich obietnic. On zawsze dotrzymuje słowa – absolutnie bez wyjątku.
 • Musimy poznać wielkość Jego sprawiedliwości. On sprawi, że ostatecznie wszelkie rachunki w całym wszechświecie będą rozliczone – albo na krzyżu, albo w piekle. Nie pozostanie żadna niesprawiedliwość, gdy Chrystus zakończy dzieło swojej najwyższej sprawiedliwości.
 • Musimy poznać wielkość Jego cierpliwości. On znosi ciebie i mnie przez dziesiątki lat. Znosi to miasto i nadal sprawia, że wschodzi słońce. Czy możecie sobie wyobrazić, dlaczego w ogóle słońce wzeszło dziś rano nad tym miastem – tym złym miastem, tym światem tak pełnym grzeszników? A On sprawia, że widzimy raj na niebie w Minneapolis. Cóż za wspaniała cierpliwość!
 • Musimy poznać wielkość Jego usługującego, suwerennego posłuszeństwa. On całkowicie wypełnił każde polecenie swojego Ojca. A na koniec, całkowicie dobrowolnie przyjął krzyż.
 • Musimy poznać wielkość Jego łagodności, pokory i wrażliwości. On nie dołamie nadłamanej trzciny, ani nie dogasi tlącego się knota.
 • Musimy poznać wielkość Jego gniewu. Pewnego dnia Jego gniew wybuchnie z nieba na ten świat w taki sposób, że wszyscy, którzy Go odrzucili, będą wołać do skał, aby zmiażdżyły im głowy, aby nie musieli stawiać czoła gniewowi Baranka. Musimy o tym wiedzieć. Kiedy słyszę o egzekucjach poprzez ścięcie głowy i ktoś pyta: „Gdzie jest ten wasz najpotężniejszy Chrystus?”, moja odpowiedź jest naprawdę prosta: jest w niebie i gromadzi wszechpotężny gniew, aby wylać go ze wściekłością na tych wszystkich, którzy popełniają takie grzechy. On jest właśnie tam. I lepiej, żebyście się z Nim pojednali i pokutowali, bo inaczej wszyscy podobnie zginiecie. Biblijna odpowiedź na to pytanie nie jest trudna.
 • Musimy poznać wielkość Jego łaski, która daje życie duchowo martwym buntownikom takim, jak my. On wzbudza wiarę w tych, którzy zmierzają do piekła, którzy nienawidzą Boga. On usprawiedliwia bezbożnych swoją własną sprawiedliwością.
 • Musimy poznać wielkość Jego miłości, która sprawia, że On umiera za nas, gdy jesteśmy jeszcze grzesznikami, i daje absolutnie nie zasługującym na to grzesznikom zdolność do nieskończnie powiększającej się radości z Jego powodu.
 • Musimy poznać wielkość Jego zadowolenia ze wspólnoty Trójcy: nieskończona moc, nieskończona energia, nieskończenie powiększająca się radość, przelewające się w stworzeniu wszechświata i stające się pewnego dnia twoim dziedzictwem i dziedzictwem każdego strudzonego świętego.

Musimy wiedzieć że: właśnie do tego zostaliśmy stworzeni. Dołóż starań, aby poznać Pana. Wczoraj wieczorem mówiliśmy o tym, że jeśli nie czytasz solidnej teologii, to w jaki sposób chciałbyś walczyć z pożądliwością? Zrozum to powiązanie: zostaliśmy stworzeni, aby poznać Chrystusa. Nie jesteśmy stworzeni, aby robić małe, nic nieznaczące rzeczy. Zostaliśmy stworzeni, aby poznać tego najwspanialszego Chrystusa. Ten świat jest tylko małym, dwusekundowym epizodem, a potem jesteśmy z Nim, lub bez Niego, na zawsze. Właśnie po to zostaliśmy stworzeni: aby to wiedzieć, aby to robić i aby istnieć po to. 

Wierzchołek góry lodowej

A jeżeli znamy Go na te wszystkie sposoby, to znaczy, że dopiero zaczęliśmy poznawać małą cząstkę Jego wielkości, bo nie starczyłoby czasu na tym świecie, aby opowiedzieć o Jego najwyższej powadze, byciu niepokonanym, o Jego najwyższej godności, prostocie i złożoności, wierności, spokoju, głębi, odwadze. Jeśli jest coś godnego podziwu, jeśli jest coś godnego pochwały w całym wszechświecie, streszcza się to w Jezusie Chrystusie. On zawsze i we wszystkim jest nieskończenie godny podziwu, i nad wszystkim najwyższy: 

On góruje nad wszystkimi galaktykami i nieskończonymi przestrzeniami kosmosu.

 • On góruje nad ziemią, od szczytu Mount Everest na wysokości 8848 m n.p.m, do dna Oceanu Spokojnego na głębokości 10984 m p.p.m. w Rowie Mariańskim na Pacyfiku.
 • On jest suwerenny i góruje nad wszystkimi roślinami i zwierzętami, od spokojnego płetwala błękitnego do mikroskopijnych zabójczych wirusów.
 • On góruje nad wszelką pogodą i wszystkimi zmianami na ziemi: huraganami, tornadami, monsunami, trzęsieniami ziemi, lawinami, powodziami, śniegiem, deszczem, gradem.
 • On góruje nad wszelkimi procesami chemicznymi, które leczą lub niszczą: rakiem, AIDS, malarią, grypą, i całą niesamowitą łaską, jaką są antybiotyki i tysiące leków, na które nie zasługujemy.
 • On góruje nad wszystkimi państwami, rządami i armiami świata.
 • On góruje nad Al-Kaidą, terrorystami, porwaniami, zamachami samobójczymi i krwawymi egzekucjami.
 • On góruje nad bin Ladenem i az-Zarkawem.
 • On góruje nad wszelkimi zagrożeniami nuklearnymi ze strony Iranu, Rosji i Korei Północnej.
 • On góruje nad polityką, wyborami i debatami.
 • On góruje nad mediami, wiadomościami, rozrywką, sportem i rekreacją.
 • On góruje nad wszelką edukacją na uniwersytetach, bez względu na to, czego uczą, a także nad nauką, wszelką działalnością naukową i badaniami.
 • On góruje nad całym biznesem, finansami, przemysłem, produkcją i transportem.
 • On góruje nad Internetem i wszelkimi systemami informacyjnymi.

Tak, jak znane powiedzenie Abrahama Kuypera, i coś, co wielu z was już wie: “Nie istnieje nawet czubek paznokcia w całości kosmosu ludzkiego istnienia, ponad którym Chrystus, suwerenny Pan ponad wszystkim, nie woła: on jest mój!”.

Wykorzystano za zgodą DesiringGod

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.