Kim jest starszy w kościele?

1. Podstawy: Starszy to człowiek, który (1) spełnia wymogi określone w Pierwszym Liście Pawła do Tymoteusza 3:1-7 oraz w Liście do Tytusa 1:6-9; (2) został rozpoznany przez zbór jako  starszy; (3) i prowadzi zgromadzenie przez nauczanie Bożego Słowa (1 Tm 3:2), modlitwę (Jk 5:14) oraz nadzorowanie spraw kościoła (1 P 5:2).

2. Nadzór: starszy musi czuwać nad trzodą. Powinien nauczać wszystkie owce, wzmacniać słabe, ochraniać bezbronne, strofować uparte, znosić trudne (2 Tm 2:24-25; Dz 20:28; 1 Tes 5:14). Starszy czuwa nad członkami społeczności jako ten, który zda z tego sprawę przed Bogiem (Hbr 13:17).

3. Mnogość: W Nowym Testamencie kościoły lokalne posiadały grono starszych (Dz 14:23, 20:17; Flp 1:1; 1 Tm 5:17; Jk 5:14). Chrystus, Arcypasterz, troszczy się o swoją trzodę poprzez grono pobożnych mężczyzn, którzy nauczają, strzegą, prowadzą, ochraniają i kochają owce. Oznacza to, że każdy lokalny kościół, pod przewodnictwem swojego pastora, powinien zwracać uwagę na mężczyzn, którzy już wykonują pracę starszego, a następnie powołać ich na ten urząd.

Wykorzystano za zgodą 9Marks i Wierni Słowu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.