Jak dzielić się świadectwem nawrócenia?

Praktyczne wskazówki pomagające przygotować świadectwo swojego nawrócenia.

 1. Pamiętaj, że jest to świadectwo Bożego działania. Pragniemy mówić świadectwo w taki sposób, żeby Bóg był bohaterem tej historii, nie my. Bóg nas zmienił – nie my zmieniliśmy siebie. “Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. (…) Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek”.
 2. Pamiętaj, że Bóg zbawił nas całkowicie z łaski, nie na podstawie czegoś dobrego w nas.  “Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił”.
 3. Na początku, możesz opisać sytuację, w jakiej się znajdowałeś kiedy Bóg objawił ci, że masz problem. Jak wyglądało twoje życie i w jaki sposób stałeś się świadomy, że nie jesteś w stanie sam zbawić siebie.
 4. Jak to się stało, że Dobra Nowina do ciebie trafiła? Czy czytałeś jakąś książkę, słyszałeś kazanie, ktoś z tobą rozmawiał?
 5. Opisując Dobrą Nowinę, użyj wersetów z Biblii, które mówią o grzechu, zapłacie za grzech i o tym co uczynił Jezus, aby wziąć nasze grzeszy na siebie i zapłacić karę za nas. “Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”.
 6. Jeśli pamiętasz, opisz ten moment, w którym zaufałeś dziełu Jezusa.
 7. Powiedz o owocach nowego narodzenia w twoim życiu. Opisz grzechy, który były w twoim życiu wcześniej i jak Bóg działa i zmienia ciebie teraz, abyś chodził w posłuszeństwie. Jakie są dowody nawrócenia się od grzechu w twoim życiu?  (1 Koryntian 6:9).
Udostępnij!
  Dołącz!
  Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.