Jezus nabył twoją wytrwałość

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.

Ewangelia Łukasza 22,20

To oznacza, że nowe przymierze, obiecane najbardziej wyraźnie w Księdze Jeremiasza 31 i 32, zostało zagwarantowane i zapieczętowane krwią Jezusa. Nowe przymierze spełnia się w życiu Bożego ludu, który ufa Mesjaszowi, Jezusowi, ponieważ Jezus umarł, aby je ustanowić.

A co daje gwarancję nowego przymierza w życiu tych wszystkich, którzy należą do Chrystusa? Wytrwałość w wierze do końca.

Posłuchaj Księgi Jeremiasza 32,40:

I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić; a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili.

Wieczne przymierze – nowe przymierze – zawiera w sobie niezniszczalną obietnicę: „W ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili”. Aby nie odstąpili. Nie odstąpią. Chrystus zapieczętował to przymierze swoją krwią. Jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie przez wiarę, On nabył twoją wytrwałość.

Jeśli trwasz dzisiaj w wierze, zawdzięczasz to krwi Jezusa. Duch Święty, który działa w tobie, abyś zachował wiarę, uznaje zakup Jezusa. Bóg Duch Święty, sprawuje w nas to, co Bóg Syn nam zapewnił. Bóg Ojciec zaplanował to. Jezus wykupił. Duch sprawuje – każdy z nich niezawodnie.

Bóg jest w pełni oddany, aby zapewnić wytrwałość i wieczne bezpieczeństwo swoim dzieciom, nabytym krwią Jezusa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.