Jesteśmy Jego domem

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Uznany On bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję.

List do Hebrajczyków 3,3-6

Ludzie, którzy chlubią się i mają nadzieję w Jezusie Chrystusie, są domem Bożym. Oznacza to, że Jezus właśnie dzisiaj – nie tylko za dni Mojżesz czy za Jego własnych dni na ziemi – lecz właśnie dzisiaj jest naszym Twórcą, naszym Panem, naszym Władcą i naszym Żywicielem.

Jezus jest nazwany „budowniczym” tego domu. Mojżesz nie był budowniczym. Był częścią domu. Dlatego czytamy: „Uznany On bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował”. Więc Mojżesz, choć wspaniale prowadził domu i przekazywał w nim słowo Boże, wciąż był tylko częścią domu. Ale Jezus zbudował ten dom.

Jeżeli więc chlubimy się w Jezusie i w Jezusie mamy nadzieję, jesteśmy domem, a Jezus jest naszym Budowniczym, Panem, Władcą i Żywicielem. Nie pozwala, aby Jego dom został zniszczony lub popadł w ruinę.

Następnie, autor zmienia obraz: zamiast budowniczego i domu, używa ilustracji syna i sługi. „Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego […], lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego”. Więc Jezus stał się częścią domu – częścią domostwa – które zbudował. Ale wciąż Jego cześć jest daleko większa niż cześć Mojżesza. Mojżesz był sługą. Chrystus jest Synem. Dziedzicem.

I my jesteśmy częścią tego domostwa. Hebrajczyków 3,6: „A domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję”. Ze wszech miar oddajmy Mojżeszowi należną mu cześć. Ale sensem listu do Hebrajczyków jest to, że Chrystus jest większy. Większy pod każdym względem. Jest budowniczym domu ludu Bożego. I jest Synem w domu ludu Bożego. Szanujmy Mojżesza. Lecz uwielbiajmy Jezusowi – naszego Stworzyciela, naszego brata.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.