Jedno z Chrystusem

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Ja żyję i wy żyć będziecie.

J 14,19b

Pan Jezus uczynił życie wierzących w Niego tak pewnym, jak Jego własne. Dopóki żyje głowa, żyją również pozostałe części ciała. Gdyby Pan Jezus nie powstał z martwych, my bylibyśmy martwi z powodu naszych grzechów, ale skoro On zmartwychwstał, wszyscy wierzący zmartwychwstali w Nim. Jego śmierć odsunęła na bok nasze winy i rozwiązała więzy, które trzymały nas pod panowaniem śmierci. Jego zmartwychwstanie dowodzi naszej sprawiedliwości. Otrzymaliśmy przebaczenie i łaska orzekła: „Pan odpuścił twój grzech, nie umrzesz” (2 Sm 12,13b).

Jezus uczynił życie tych, którzy w Niego wierzą, tak samo wiecznym, jak Jego własne. Jak oni mogliby umrzeć, skoro widzą, że są z Nim jedno, a On żyje? On nie umrze, ponieważ śmierć nad Nim już nie panuje – a więc wierzący też nie wrócą do grobów swoich dawnych grzechów, ale będą prowadzili dla Pana nowe życie. Jeśli w czasie wielkiej pokusy boisz się, że pewnego dnia wpadniesz w ręce wroga, niech ta myśl cię zachęca. Nigdy nie utracisz duchowego życia, ponieważ ono jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Skoro nie wątpisz w nieśmiertelność twojego Pana, nie myśl też, że On pozwoli ci umrzeć, przecież jesteś jedno z Nim. Argumentem przemawiającym za twoim życiem jest Jego życie i właśnie dlatego nie bój się, tylko odpocznij w twoim żyjącym Panu.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.