Jakie znaczenie dla listy członków twojego kościoła ma dzieło Chrystusa

W niebie jest lista członkostwa.

W Objawieniu Jana, autor często odnosi się do Księgi Żywota (Obj 3:5; 17:8; 20:12, 15; 21:27), rejestru świętych, wybranych przez Boga, aby odziedziczyli królestwo niebieskie. Później Jan nazywa tę niebiańską księgę „księgą żywota Baranka, który został zabity” (Obj 13:8). Innymi słowy, lista członków nieba jest rejestrem wszystkich tych, za których Chrystus umarł. Każde nazwisko na liście świadczy o tym, że – jak mówi stara pieśń – „we krwi jest moc”. 

Czy tak jest z listą członków twojego kościoła?

Pracujesz nad listą członków kościoła? Zacznij od studiowania dzieła Chrystusa 

Lista członków twojego kościoła powinna być fragmentem księgi żywota. Podobnie jak ta niebiańska księga, mówi ona coś o tym, w co wierzysz na temat dzieła Chrystusa. 

Pozwól, że wyjaśnię.

Autor Listu do Hebrajczyków wylewa sporo atramentu, żeby wyjaśnić, w jaki sposób kapłańska praca Chrystusa na krzyżu przewyższa pracę kapłanów Starego Przymierza. Jednym słowem, kapłani Starego Przymierza byli nieskuteczni. Ich ofiarnicza praca nie mogła stworzyć prawdziwej, trwałej czystości w sercach członków Starego Przymierza – nie mogła też spowodować trwałego, wiecznego przebaczenia grzechów. 

Dlaczego? Autor Listu do Hebrajczyków wyjaśnia. Kapłani Starego Przymierza nie mogli dalej pełnić swego urzędu, ponieważ umierali (Hbr 7:23). Zanim mogli składać ofiary za grzechy ludu, musieli składać ofiary za swoje własne grzechy (Hbr 7:27). Arcykapłan mógł wejść w Bożą obecność tylko raz w roku, i to z wielkim osobistym ryzykiem (Hbr 9,7). Ich ofiary nie mogły uczynić wiernych „doskonałymi” (Hbr 10,1) i „nie mogły w ogóle zgładzić grzechów” (Hbr 10,11).

W wyniku tego nieskutecznego kapłaństwa, społeczność Starego Przymierza była „wymieszana” – niektórzy członkowie znali Pana, inni nie. Na każdego “Samuela” i “Dawida” przypadał “Saul” i “Achab”.

Ale kapłańskie dzieło Chrystusa jest lepsze. Oto lekcja z Listu do Hebrajczyków. „Ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki” (Hbr 7:24). Nie musiał składać ofiar za własne grzechy, ponieważ był „święty, niewinny, nieskalany” (Hbr 7:26). Nie był ograniczony do Miejsca Najświętszego raz w roku; zamiast tego „Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia” (Hbr 9:12). Przez swoją jedyną ofiarę „uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” (Hbr 10,14). Dzięki temu „może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga” (Hbr 7,25). 

Jednym słowem, kapłaństwo Chrystusa jest skuteczne. Dokonuje zbawienia, które chce osiągnąć. Ta zmiana w kapłaństwie zmienia naturę samego przymierza i wspólnoty przymierza (Hbr 7:12). Ponieważ Chrystus osiąga zbawienie dla wszystkich w przymierzu, wspólnota przymierza nie jest już mieszana. Zamiast tego, wszyscy znają Pana (Hbr 8:11). Od najmniejszego do największego, każdy mężczyzna i każda kobieta mają prawo Boże wypisane na swoich sercach (Hbr 8:10).

Krzyż, a lista członków twojego kościoła

Co to wszystko ma wspólnego z listą członków twojego kościoła?

Cóż, przewróć strony swojej listy. Czy każde nazwisko i zdjęcie pokazuje kogoś, kto ma prawo Boże wypisane na swoim sercu? Czy wszyscy oni, od najmniejszego do największego, znają Pana? Czy ci ludzie dają wyraźne dowody, że są odbiorcami kapłańskiej pracy Chrystusa? Czy zostali oni oczyszczeni krwią Baranka? 

Jeśli twoja lista członków jest pełna ludzi, których nie widziałeś od lat lub ludzi, których życie nie odzwierciedla przemiany serca, którą obiecuje Jezus, to twoja lista mówi nieprawdę o dziele Chrystusa. Oświadczasz światu i swojemu kościołowi, że Jezus jest kapłanem nie lepszym niż Aaron i nie lepszym niż tysiące innych, bezimiennych kapłanów, którzy składali nieskuteczne ofiary.

Wniosek

Oczywiście, listy członków naszych kościołów nie są nieomylne. Zdarza się, że członkowie, którzy na pierwszy rzut oka wykazywali oznaki łaski, nie wytrwają do końca (1 J 2,19). Czasami zwiedzeni przez samych siebie znajdują drogę do członkostwa i ostatecznie okazują się fałszywymi wyznawcami. Ale twój kościół powinien dążyć do tego, aby każdy, kto do niego należy, okazał wiarygodne wyznanie wiary. Po to właśnie istnieje dyscyplina kościelna. Jezus ustanowił dyscyplinę kościelną, aby kościół mógł regularnie zajmować się pracą nad tym, by jego członkostwo odzwierciedlało odnowioną naturę wspólnoty Nowego Przymierza. On chce, aby lokalne kościoły na ziemi odzwierciedlały prawdę o Jego kapłańskiej pracy. 

Lista członków twojego kościoła to coś więcej niż adresy i numery telefonów. Każde zdjęcie powinno przedstawiać dzieło Chrystusa, Jego kapłańską służbę oczyszczenia i odkupienia. Każde imię powinno świadczyć o przymierzu, które zainaugurowało Jego kapłaństwo. Twoja lista powinna być stroną z księgi żywota Baranka. Powinna głosić przesłanie: „We krwi jest moc”. 

Wykorzystano za zgodą 9Marks

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.