Jaką praktyczną różnicę sprawia biblijne zrozumienie nawrócenia w życiu kościoła?

Kościół, który posiada biblijne zrozumienie nawrócenia, będzie:

 1. Ostrożny w przyjmowaniu nowych członków.
 2. Prosił każdego potencjalnego członka o wyjaśnienie ewangelii.
 3. Starać się dowiedzieć, czy są jakieś obszary niewyznanego grzechu.
 4. Udzielał chrztu i Wieczerzy Pańskiej z ostrożnością. Członkowie nie będą naciskać na pastora, by chrzcił ludzi w pośpiechu i bez rozeznania. Stół Pański powinien być odpowiednio „ogrodzony” (osoba usługująca wyjaśni kto powinien uczestniczyć, a kto nie).
 5. Ostrożny odnośnie sposobów ewangelizacji, które mogłyby zachęcać do składania fałszywych wyznań wiary, czy to przez manipulowanie emocjami czy prezentowanie rozwodnionej ewangelii.
 6. Odrzucał lekceważenie grzechu. Członkowie będą dążyć do wzajemnej odpowiedzialności, zachęty i napominania siebie nawzajem. Będą również…
 7. Praktykować formalną dyscyplinę kościelną.
 8. Szukać formalnych sposobów ukazujących jasną granicę pomiędzy kościołem a światem, takich jak ograniczenie publicznej służby w kościele tylko dla jego członków.

Kościół z niebiblijnym zrozumieniem nawrócenia może…

 1. Stać się kościołem pełnym ludzi, którzy raz wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, ale nigdy nie doświadczyli radykalnej zmiany, którą Biblia przedstawia jako nawrócenie.
 2. Nazywać siebie chrześcijanami, nie będąc nimi. Niechrześcijanie będą spoglądać na takich „chrześcijan” i mówić: „Ty jesteś chrześcijaninem? Ale przecież żyjesz tak samo jak ja! Dlaczego miałbym uwierzyć w to, co ty, skoro nasze życia niczym się nie różnią?”.

Wykorzystano za zgodą 9Marks i Wierni Słowu.

Udostępnij!
  Dołącz!
  Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.