Jak wstawiać się za niewierzącymi?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.

List do Rzymian 10,1

Paweł modli się, aby Bóg nawrócił naród izraelski. Modli się o jego zbawienie! Nie modli się o nieskuteczne działanie, ale o działanie skuteczne. I w taki sposób, my również powinniśmy się modlić.

Powinniśmy przyjąć Boże obietnice Nowego Przymierza i błagać Boga o ich urzeczywistnienie w życiu naszych dzieci, naszych sąsiadów i na wszystkich polach misyjnych świata.

Boże, usuń z ich ciała serce kamienne i daj im nowe serce mięsiste (Księga Ezechiela 11,19).

[Boże] Obrzeż ich serce, aby Cię miłowali! (5 Księga Mojżeszowa 30,6).

Ojcze, swego Ducha daj do ich wnętrza i uczyń, aby postępowali według Twoich przykazań (Księga Ezechiela 36,27).

Przywiedź ich do upamiętania i poznania prawdy, aby wyzwolili się z sideł diabła (2 Tymoteusza 2,25-26).

Otwórz ich serca, aby uwierzyli ewangelii! (Dzieje Apostolskie 16,14).

Gdy wierzymy w suwerenność Boga – w prawo i moc Boga, aby wybrać, a następnie doprowadzić zatwardziałych grzeszników do wiary i zbawienia – wtedy będziemy w stanie modlić się o nawrócenie zgubionych – konsekwentnie i z ufnością wielkim biblijnym obietnicom.

Bogu podoba się taka modlitwa, ponieważ ona przypisuje Mu prawo i zasługę do bycia wolnym i suwerennym Bogiem, którym jest – w wybraniu i zbawieniu. 

[addtoany]
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.
    [mc4wp_form id="1845"]