Jak szatan służy Bogu

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia.

List Jakuba 5,11

Za każdą chorobą i upośledzeniem stoi ostateczna Boża wola. Nie chodzi mi o to, że szatan jest niezaangażowany – prawdopodobnie zawsze jest w taki czy inny sposób zaangażowany w destrukcyjnych celach (Dzieje Apostolskie 10,38). Lecz jego moc nie jest decydująca. Nie może działać bez Bożego pozwolenia.

Jest to jednym z motywów choroby Hioba. Tekst Biblii jasno pokazuje, że gdy choroba przyszła na Hioba: „szatan […] dotknął Hioba bolesnymi wrzodami” (Księga Hioba 2,7). Jego żona namawiała go, aby złorzeczył Bogu. Lecz Hiob powiedział: „Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego?” (Księga Hioba 2,10). I znowu natchniony autor tej księgi (podobnie jak w 1,22) pochwala Hioba, mówiąc: „W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami.”.

Innymi słowy, to jest prawidłowe spojrzenie na Bożą suwerenność nad szatanem. Szatan jest prawdziwy i może mieć swój udział w naszych nieszczęściach, ale nie ostateczny udział, nie decydujący.

Jakub jasno pokazuje, że Bóg miał dobry zamiar we wszystkich nieszczęściach Hioba: „Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia” (Jakuba 5,11).

A więc pomimo tego, że szatan był zaangażowany, ostateczny cel należał do Boga i był On „pełen litości i miłosierdzia”.

Tej samej lekcji uczymy się z 2 Koryntian 12,7, gdzie Paweł mówi, że jego cierń w ciele był „posłańcem szatana”, a jednak został dany w celu jego własnej świętości – aby się zbytnio nie wynosił. „Z nadzwyczajności objawień (…) wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił”!

Zatem, celem szatana w tym nieszczęściu nie była pokora. Dlatego cel należy do Boga. Co oznacza, że szatan został tutaj użyty przez Boga, aby osiągnąć Jego dobre cele w życiu Pawła. W rzeczywistości, jeśli chodzi o wybranych dzieci Bożych, szatan nie jest w stanie nas zniszczyć, a Bóg ostatecznie obraca wszystkie jego ataki przeciwko niemu samemu i ku naszemu dobru.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.