Grzech ignorancji

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona „Klejnoty obietnic Bożych”.

Będzie im odpuszczone, gdyż było to tylko przeoczenie.

4 M 15,25b

Z powodu naszej ignorancji nie jesteśmy w pełni świadomi naszych tzw. „grzechów przeoczenia”. Możemy być jednak pewni, że jest ich wiele, wliczając w nie zarówno to, czego nie powinniśmy byli robić, a zrobiliśmy, jak i to, co mieliśmy zrobić, a nie zrobiliśmy. Możemy przecież całkowicie szczerze wykonywać w charakterze służby dla Boga coś, czego On jednak nigdy nam nie nakazał i czego nie może zaakceptować.

Pan zna te grzechy naszej ignorancji – każdy z nich. Toz jednej strony może być dla nas ostrzeżenie, ponieważ ze względu na swoją sprawiedliwość Bóg będzie pociągał nas do odpowiedzialności za te przewinienia, ale z drugiej strony wiara znajduje w tym fakcie pocieszenie, ponieważ Pan zobaczy to, co nas plami, a czego my nie widzimy i co musi zostać obmyte. On widzi grzech, który może przestać być dla Niego widoczny, kiedy odrzuci go od siebie.

Naszą wielką pociechą jest to, że Jezus, prawdziwy Kapłan, pojednał z Bogiem całe zgromadzenie dzieci Izraela. To Jego zadośćuczynienie zapewnia nam odpuszczenie grzechów, których my nie widzimy. Jego drogocenna krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Niezależnie od tego, czy nasze oczy ten grzech widziały i płakały z jego powodu, czy też nie, Bóg go widział, Chrystus go odkupił, a Duch Święty zaświadcza o jego przebaczeniu – mamy zatem potrójny pokój. Ojcze mój, sławię Twoją Boską wiedzę, która nie tylko dostrzega moje nieprawości, ale także zapewnia pojednanie, i uwalnia mnie od poczucia winy, jeszcze zanim ja sam zdam sobie sprawę z tego, że jestem winny.

„Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.