Gdy się niepokoję

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.

1 List Piotra 5,7

Istnieje obietnica odpowiadająca każdemu grzechowi, którym jesteś kuszony i każdej formie niewiary, która pozbawia cię czujności i wprowadza zaniepokojenie. Na przykład:

Gdy niepokoję się z powodu choroby, zwalczam niewiarę obietnicą: „Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich” (Psalm 34,20). I z drżeniem przyjmuję tę obietnicę: „Ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” (Rzymian 5,3-5).

Gdy niepokoję się nadchodzącą starością, zwalczam niewiarę tą obietnicą: „Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował” (Księga Izajasza 46,4).

Gdy niepokoję się umieraniem, zwalczam niewiarę obietnicą, że „nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować” (Rzymian 14,7-9).

Gdy niepokoję się, że mogę stać się rozbitkiem w wierze i odejść od Boga, zwalczam niewiarę obietnicami: „Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa” (Filipian 1,6); oraz: „Może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hebrajczyków 7,25).

Więc podejmij wojnę, nie przeciwko innym ludziom, lecz z własną niewiarą. Jest ona korzeniem niepokoju, który z kolei jest korzeniem tak wielu innych grzechów.

Skierujmy nasze oczy na drogocenne i wspaniałe obietnice Boga. Weź do ręki Biblię, poproś Ducha Świętego o pomoc, gromadź Boże obietnice w swoim sercu i staczaj dobry bój – żyjąc z wiarą w przyszłą łaskę.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.