Dziesięć pytań na nowy rok

Nawet ci najbardziej wierni Bogu muszą czasem zatrzymać się i pomyśleć o kierunku swojego życia. Tak łatwo jest odbijać się od jednego pracowitego tygodnia do drugiego, nawet nie robiąc przerwy na zastanowienie dokąd zmierzamy i dokąd powinniśmy zmierzać.

Kiedyś, gdy Boży lud zaniedbał swoją relację z Bogiem, Pan zganił ich przez proroka Aggeusza: „Zastanówcie się nad swoimi drogami” (Ag 1:5; UBG). Bóg wezwał lud do zastanowienia się nad niektórymi doświadczeniami, jakie ich spotykały, i do oceny swojej niedbałej duchowości w świetle tego, co Bóg im powiedział.

Dziesięć pytań

Początek nowego roku do doskonały czas, by się zatrzymać, spojrzeć w górę i zorientować się, gdzie jesteśmy. To wspaniały czas, by „zastanowić się nad swoimi drogami”. Oto kilka pytań, które możemy zadać podczas modlitwy w Bożej obecności.

1. Jaka jest jedna rzecz, którą możesz zrobić, by zwiększyć swoją radość Bogiem?

Nasza radość w Bogu przychodzi przede wszystkim  poprzez środki łaski, jakie od Niego otrzymaliśmy. On obiecał błogosławić nam w sposób najbardziej bezpośredni i konsekwentny przez takie środki jak Jego Słowo, modlitwa i kościół. Jedną konkretną sugestią, jaką mógłbym zaproponować, to włączenie do codziennego czytania, medytacji nad Pismem Świętym. Lepiej jest czytać mniej – jeśli to konieczne – lecz dzięki medytacji coś zapamiętać, niż czytać więcej i nie pamiętać nic.

2. Jaką „niemożliwą” modlitwę możesz zanosić do Boga?

W Piśmie jest więcej niż tuzin twierdzeń „lecz Bóg”, na przykład w Rzymian 5:8, gdzie czytamy: „Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (UBG). Sytuacje po ludzku niemożliwe zostały przemienione przez „lecz Bóg” (Efezjan 2:1-7). Jaką modlitwą „lecz Bóg” możesz modlić się w nadchodzącym roku?

3. Jaka jest najważniejsza rzecz, którą mógłbyś zrobić, by poprawić swoje życie rodzinne?

Jeśli twoja rodzina nie praktykuje wspólnego czasu z Bogiem, rozpoczęcie tej praktyk będzie najlepszą radą, jaką mógłbym dać. Tylko dziesięć minut dziennie, wystarczy przeczytać fragment z Biblii, pomodlić się i razem coś zaśpiewać – czynność, która nie wymaga przygotowania – i to wszystko. W mojej niedużej książce „Family Worship piszę o tym więcej.

4. W jakiej duchowej sferze najbardziej chcesz uczynić postępy w tym roku?

Czy chodzi o osobistą dyscyplinę duchową (czyli taką, którą praktykujesz sam), czy wzajemną dyscyplinę duchową (taką, którą praktykujesz z innymi wierzącymi)? Gdy już to ustalisz, określ następny krok, który musisz podjąć i kiedy go wykonasz.

5. Na co najbardziej tracisz w życiu czas i jak możesz ten czas odzyskać?

Media społecznościowe? Telewizja? Gry komputerowe? Sport? Hobby? Łatwo pozwolić, by któreś z tych zajęć (lub inne) zbyt bardzo pochłaniało nasze serce i czas. Czy powinieneś pokutować? Sama próba zaprzestania prawdopodobnie nie jest rozwiązaniem. Świadome zastępowanie tego zajęcia czymś lepszym pomaga „wykorzystywać czas, gdyż dni są złe” (Efezjan 5:16).

6. W jaki nowy, najbardziej pomocny, sposób mógłbyś umocnić swój kościół?

Choć często podkreślamy fakt, że poszczególni wierzący są ciałem Chrystusa (1 Koryntian 6:15), Nowy Testament aż siedem razy wskazuje, że kościół jest ciałem Chrystusa (Efezjan 5:23). Nie możemy pozwolić, by częste podkreślanie naszej osobistej relacji z Chrystusem minimalizowało znaczenie naszej służby dla Jezusa przez Jego ciało. Zastanów się, w jaki sposób twój kościół może stać się mocniejszy tego roku poprzez twoje zaangażowanie. Poprzez służbę? Ofiarę? Modlitwę?

7. O czyje zbawienie będziesz modlił się najbardziej żarliwie tego roku?

Częsta i żarliwa modlitwa o czyjeś zbawienie czyni nas bardziej wrażliwymi na możliwości dzielenia się ewangelią z tą osobą. Czy w nowym roku zobowiążesz się do codziennej modlitwy o zbawienie przynajmniej jednej osoby?

8. Jaki jest najważniejszy sposób, byś dzięki Bożej łasce, uczynił ten rok innym od poprzedniego?

Oczywiście, Boża suwerenność panuje nad wszystkim i z wieloma rzeczami, które Bóg wnosi do naszego życia,  nic nie możemy zrobić. Z drugiej strony, w ramach swojej suwerenności, Bóg daje nam pewną odpowiedzialność nad wieloma obszarami życia. W których obszarach najbardziej chciałbyś zobaczyć zmianę w porównaniu z ubiegłym rokiem? Może się okazać, że twoja odpowiedź na to pytanie znajduje się w którejś z odpowiedzi na wyżej wymienione obszary. Na którą z nich Duch Święty najbardziej zwraca twoją uwagę?

9. Jaką jedną rzecz mógłbyś zrobić, aby poprawić swoje życie modlitewne w tym roku?

Dla wielu, może to być coś tak prostego, jak wyznaczenie sobie czasu na modlitwę, zamiast praktykowania tylko modlitw „z doskoku” lub w biegu. Dla innych, może to być nauczenie się prostej, biblijnej praktyki modlenia się Biblią.

10. Jaką jedną rzecz możesz zaplanować w tym roku, która będzie miała największe znaczenie za dziesięć lat i w wieczności?

Nasza uwaga zwykle zdominowana jest przez zadania krótkoterminowe. Zapracowanie i zmęczenie często ogranicza naszą wizję do tego, by po prostu przeżyć dany dzień. Nie pozwól jednak, by dyktat pilności odciągał cię od czegoś, co zaniedbujesz, a co mogłoby mieć ogromny, długoterminowy wpływ na twoją duszę, rodzinę lub kościół.

Zastanów się na swoim nowym rokiem

Wartość wielu spośród tych pytań nie tkwi w ich głębi, ale w prostym fakcie, że pozwalają skupić uwagę na danym problemie lub zobowiązaniu. Na przykład samo wyznaczenie celu, że zachęcisz w tym roku jedną konkretną osobę, z większym prawdopodobieństwem pomoże ci pamiętać o zachęcaniu tej osoby, niż gdybyś nie wyznaczył sobie tego celu.

Jeśli te pytania okazały się dla ciebie pomocne, możesz umieścić je w jakimś miejscu – w telefonie, komputerze, kalendarzu, czy gdziekolwiek trzymasz wiadomości do zapamiętania – by móc często je przeglądać.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże ci „zastanowić się nad swoimi drogami”, zrobić plany i ustalić cele oraz przeżyć nowy rok z biblijną sumiennością, pamiętając o zasadzie, że „plany sumiennego niezawodnie prowadzą do obfitości” (Księga Przysłów 21:5; ESV). Lecz we wszystkim pamiętajmy też o naszej zależności od naszego Króla, który powiedział: „(…) beze Mnie nic uczynić nie możecie”. (Jana 15:5)

Wykorzystano za zgodą DesiringGod

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.