Dzień 6. Pokój dla tych, w których ma upodobanie

Subskrybuj, aby od 1 do 25 grudnia otrzymywać codzienne rozważania adwentowe na e-mail.

Loading

A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

Łukasza 2, 12-14

Pokój dla kogo? W słowach anioła jest jakaś gorzka nuta. Pokój niech będzie tym, w których Bóg ma swoje upodobanie. Pokój tym, których sobie upatrzył. Jednak nie można podobać się Bogu nie mając wiary (Hbr 11, 6). A więc Święta nie przynoszą pokoju wszystkim.

„A na tym polega sąd”, powiedział Jezus, „że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe” (J 3, 19). Podobnie rzekł Symeon widząc małego Jezusa: „Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą… i aby były ujawnione myśli wielu serc” (Łk 2, 34-35). Jak wielu jest tych, którzy wypatrują owego ponurego, chłodnego dnia Bożego Narodzenia i nie widzą niczego więcej. Niczego, oprócz znaku, któremu się sprzeciwią.

„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (J 1, 11-12). Tylko swoim uczniom Jezus powiedział: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (J 14, 27).

Ludzie, którzy cieszą się pokojem Bożym przewyższającym każde możliwe zrozumienie są tymi, którzy w każdej sytuacji, w modlitwie i uniżeniu, powierzają prośby swoje Bogu (Flp 4, 6-7).

Kluczem, który otwiera skrzynię ze skarbem Bożego pokoju jest wiara w obietnice Boga. To dlatego Paweł modli się, mówiąc:  „A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze” (Rz 15, 13). I kiedy ufamy obietnicom Bożym i trwamy w radości, pokoju i miłości, wtedy Bóg jest uwielbiony.

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie! Dla wszystkich – z każdego ludu, języka, plemienia i narodu – dla tych, którzy wierzą.

Wykorzystano za zgodą DesiringGod.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.