Dzień 23. Boży niepojęty dar

Subskrybuj, aby otrzymywać rozważania adwentowe na e-mail.

Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.

List do Rzymian 5, 10-11

W jaki praktyczny sposób możemy pojednać się z Bogiem i radować się w Nim? Robimy to przez Jezusa Chrystusa. To znaczy, patrzymy na biblijny obraz Jezusa – czyli na dzieło i słowa Jezusa opisane w Nowym Testamencie – i czynimy ten obraz przedmiotem naszej radości w Bogu. Radowanie się w Bogu bez treści, jaką jest Chrystus, nie oddaje czci Chrystusowi. A tam, gdzie Chrystus nie jest uwielbiony, tam również nie jest uwielbiony Bóg.

W Drugim Liście do Koryntian 4, 4-6 Paweł opisuje nawrócenie w dwojaki sposób. W wersecie 4 mówi, że nawrócenie jest ujrzeniem „chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga”. A w wersecie 6 mówi, że jest to ujrzeniem „chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym”. W obydwu przypadkach dostrzegamy sens. Mamy Chrystusa – będącego obrazem Boga. I mamy Boga – którego widzimy w obliczu Chrystusa.

Radować się w Bogu oznacza radować się z tego co widzimy i poznajemy w Jezusie Chrystusie – który jest obrazem Boga. A, jak mówi Rzymian 5, 5, doświadczyć tego możemy najpełniej wtedy, gdy miłość Boża rozlewa się w naszych sercach przez Ducha Świętego. To cudowne, pochodzące od Ducha doświadczenie Bożej miłości dociera do nas, gdy rozważamy historyczną rzeczywistość wersetu 6: „Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych” (Rz 5, 6).

Tutaj właśnie znajdujemy sedno Bożego Narodzenia. Bóg nie tylko wykupił nasze pojednanie przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa (Rz 5, 10). I Bóg nie tylko uzdolnił nas do przyjęcia tego pojednania przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale On obdarzył nas radością w sobie samym już teraz, przez Ducha, za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa (Rz 5, 11).

Jezus wykupił nasze pojednanie. Uzdolnił nas do przyjęcia pojednania i otwarcia tego daru. I sam Jezus jaśnieje jako niepojęty dar – Bóg w ciele – i roznieca całą naszą radość w Bogu.

Patrz na Jezusa w te Święta Bożego Narodzenia. Przyjmij pojednanie, które wykupił. Nie odkładaj tego prezentu nieotwartego na półce. A kiedy go otworzysz, pamiętaj, że sam Bóg jest darem pojednania z Bogiem.

Raduj się w Nim. Doświadczaj Go jako swojej radości. Niech będzie dla ciebie skarbem.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.