Dzień 14. By uczynić to prawdziwym dla swojego ludu

Teraz zaś [Chrystus] objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice.

Hebrajczyków 8, 6

Według Hebrajczyków 8,6, Chrystus jest Pośrednikiem nowego przymierza. Co to oznacza? Znaczy to, że Jego krew – krew przymierza (Łk 22, 20; Hbr 13, 20) – ostatecznie i definitywnie nabyła i zapewniła wypełnienie się Bożych obietnic dla nas.

Znaczy to, że Bóg, zgodnie z obietnicami nowego przymierza, dokonuje w nas wewnętrznej przemiany dzięki Duchowi Chrystusa.

Oznacza to również, że Bóg dokonuje w nas tej przemiany przez wiarę – wiarę we wszystko to czym Bóg jest dla nas w Chrystusie.

Nowe przymierze jest nabyte krwią Chrystusa, skuteczne dzięki Duchowi Chrystusa i przyjęte przez wiarę w Chrystusa.

Najlepiej Chrystusa jako Pośrednika przedstawia List do Hebrajczyków 13, 20-21:

A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Słowa „sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego” mówią o tym, co się dzieje, kiedy Bóg wypisuje prawo w naszych sercach, które jest w zgodzie z nowym przymierzem. Natomiast słowa „przez Jezusa Chrystusa” opisują Jezusa jako Pośrednika chwalebnego dzieła suwerennej łaski.

Tak więc, znaczenie Świąt Bożego Narodzenia nie dotyczy tylko dokonanej przez Boga zamiany cieni na rzeczywistość. On również czyni tę Rzeczywistość realną dla jego ludu. Wypisuje ją w naszych sercach. Nie kładzie tego świątecznego daru zbawienia i przemiany pod choinką, tak, abyśmy go sobie podnieśli swoją własną siłą. On chwyta ten dar i wkłada w twoje serce i twój umysł, po czym obdarza cię „świadectwem wiarygodności”, które mówi, że jesteś dzieckiem Boga.

Wykorzystano za zgodą DesiringGod.

Podziel się!
FacebookFacebook MessengerTwitterWykop
FacebookFacebook MessengerTwitterWykop
    Zobacz również
    Dzień 18. Świąteczny model misji
    FacebookFacebook MessengerTwitterWykop