Doświadczamy Ducha przez wiarę

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?

List do Galacjan 3,5

W każdym chrześcijaninie zamieszkuje Duch Święty. Apostoł Paweł powiedział: „Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego” (Rzymian 8,9). Duch przyszedł do ciebie za pierwszym razem, kiedy uwierzyłeś w Boże obietnice nabyte krwią. I Duch nadal przychodzi, i nadal działa, w ten sam sposób.

Więc Paweł zadaje zadaje retoryczne pytanie w Liście do Galacjan 3,5: „Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą”? Odpowiedź: „Na podstawie słuchania z wiarą”.

Dlatego Duch przyszedł za pierwszym razem, i Duch nadal jest przychodzi, poprzez kanał wiary. Czegokolwiek dokonuje On w nas i przez nas, robi to przez wiarę.

Jeśli jesteś taki jak ja, masz może od czasu do czasu silne pragnienie potężnego działania Ducha Świętego w twoim życiu. Może wołasz do Boga o wylanie Ducha w twoim życiu, czy w twojej rodzinie, kościele czy mieście. Takie wołania są słuszne i dobre. Jezus powiedział: „O ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Ewangelia Łukasza 11,13).

Jednak tym, co najczęściej znajdowałem w moim życiu, było niepowodzenie w otwieraniu się na pełnię działania Ducha Świętego przez wiarę w konkretne Boże obietnice. Nie chodzi mi jedynie o obietnicę, że Duch Święty przyjdzie, gdy Go o to poprosimy. Chodzi mi o wszystkie inne cenne obietnice, które nie odnoszą się bezpośrednio do Ducha, ale – być może, do Bożego zaopatrywania w mojej przyszłości. Na przykład: „Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą” (Filipian 4,19). Duch Boży jest nam zapewniany w sposób ciągły i pełen mocy, właśnie poprzez konkretne akty wiary, w konkretne obietnice dotyczące konkretnych sytuacji. Czy ufam Mu w tej chwili, że uczyni to, co obiecał uczynić?

Tego właśnie brakuje w doświadczeniu tak wielu chrześcijan, którzy szukają mocy Ducha Świętego w swoim życiu. Duch Święty jest nam zapewniany „na podstawie słuchania z wiarą” (Galacjan 3,5) – nie jedynie wiary w jedną czy dwie obietnice o samym Duchu Świętym, ale wiary we wszelką wszech-zaspokajającą duszę obecność Boga w naszej przyszłości – że będzie działał dla nas, i będzie dla nas wszystkim, czego potrzebujemy.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.