Doskonała czystość

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe.

Obj 3,5a

Żołnierzu krzyża, walcz! Nie spocznij, dopóki nie odniesiesz całkowitego zwycięstwa, ponieważ wieczna nagroda, która na ciebie czeka, jest warta tej walki.

Zobacz, oto doskonała czystość dla ciebie! Nieliczni w Sardes zachowali swoje szaty czyste, a ich zapłatą jest bycie niesplamionymi. Doskonała świętość jest nagrodą za nasze powołanie, nie utraćmy jej.

Patrz, oto jest radość! Będziesz nosił odświętne szaty, jakie ludzie zakładają na przyjęcia weselne; będziesz przyodziany w radość i rozpromieniony weselem. Bolesne zmagania zakończą się pokojem sumienia i radością w Panu.

Spójrz, oto zwycięstwo! Będziesz triumfował. Gałązka palmowa, korona i biała szata będą twoją nagrodą; będziesz traktowany jak zwycięzca i będziesz należał do samego Pana.

Popatrz, oto strój kapłański! Staniesz przed Panem w takich szatach, jakie nosili synowie Aarona; złożysz ofiary dziękczynienia i zbliżysz się do Pana z kadzidłem chwały.

Któż nie chciałby walczyć dla Pana, który daje tak wielkie zaszczyty najmniejszemu ze swoich wiernych sług? Kto nie założyłby dla Chrystusa szat błazna, wiedząc, że On przyoblecze go chwałą?

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.