Czystość serca i życia

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Mt 5,8

Czystość, zwłaszcza czystość serca, powinna być naszym głównym celem. Potrzebujemy najpierw wewnętrznego oczyszczenia przez Ducha i Słowo, aby potem dążyć do oczyszczenia zewnętrznego poprzez uświęcenie i posłuszeństwo. Istnieje ścisła zależność pomiędzy uczuciami a zrozumieniem: jeśli kochamy zło, nie potrafimy zrozumieć tego, co dobre. Jeśli serce mamy nieczyste, to i nasz wzrok jest zamglony. Ludzie, którzy kochają zło, nie są w stanie  zobaczyć Świętego Boga!

Oglądanie Boga to wielki przywilej. Już samo dostrzeżenie Go sprawia, że odnajdujemy niebo na ziemi. W Chrystusie Jezusie ludzie czystego serca widzą Ojca: Jego prawdę, miłość, cele, suwerenność i przymierze, które z nami zawarł. Tak, widzimy Boga w Chrystusie, ale zrozumieć możemy to tylko wtedy, gdy grzech znajduje się z dala od naszego serca. Tylko ci, którzy dążą do pobożności, mogą zawołać: „Oczy moje zawsze patrzą na Pana” (Ps 25,15). Pragnienie Mojżesza, wyrażone w błaganiu: „Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją!” (2 M 33,18), może spełnić się również w naszym życiu, gdy oczyścimy się z grzechu. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli „ujrzeć Go takim, jaki jest” (1 J 3,2). A każdy, „kto w Nim pokłada nadzieję, oczyszcza się” (1 J 3,3). Radość ze społeczności z Ojcem już teraz oraz nadzieja na oglądanie Go w niebie motywują nas do czystości serca i życia. Daj nam, Panie, czyste serca, abyśmy oglądali Ciebie!

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.