Czym jest nawrócenie?

Nawrócenie jest tym, co ma miejsce, kiedy Bóg ożywia osobę martwą duchowo, prowadząc ją do upamiętania ze swoich grzechów i wiary w Chrystusa.

 • Gdy Jezus wzywa nas do upamiętania, to wzywa nas do nawrócenia. Jest to radykalna zmiana w naszej wierze i postępowaniu. (Mk.1:15)
 • Gdy Jezus wzywa nas, abyśmy wzięli swój krzyż i poszli za Nim, wzywa nas tym samym do nawrócenia. (Łk. 9:23)
 • Bóg musi dać nam nowe życie, nowe serce i wiarę, abyśmy byli w stanie upamiętać się (Ef.2:1, Rzym.6:17, Kol.2:13, Ezek. 36:26, Ef. 2:8, 2 Tym.2:25).

Nawrócenie nie jest

 1. Jednorazowym wydarzeniem, które nie niesie ze sobą zmiany w sposobie naszego życia. Nawrócenie ma miejsce w konkretnym momencie, a moment ten oznacza radykalną zmianę. Od tej pory życie powinno wyglądać inaczej.
 2. Podróżą bez celu. W przypadku wielu osób, nawrócenie może być poprzedzone długim procesem poznawania. Jednak zawsze kończy się on podjęciem świadomej decyzji, by upamiętać się z grzechu i zaufać Chrystusowi. Decyzja ta jest bezpośrednim skutkiem bycia zrodzonym na nowo przez Boga. Bóg daje nowe życie martwemu duchowo grzesznikowi.
 3. Opcjonalne. Księga Dziejów Apostolskich  17:30 mówi, że Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Nawrócenie nigdy nie może być wymuszone, ale jest absolutnie niezbędne, aby być zbawionym.
 4. Rozmową. Choć jako chrześcijanie mamy przekazywać ewangelię w sposób pokorny, to jednak naszym celem nie jest jedynie miła wymiana informacji. Naszym zadaniem jest wzywać każdą osobę do upamiętania ze swoich grzechów i do zaufania Chrystusowi w celu zbawienia.
 5. Modlitewną formułką. Nawrócenie oczywiście wiąże się z modlitwą. Musimy być jednak ostrożni, aby nie sugerować innym przekonania, że wypowiedzenie jakiejś specjalnej modlitwy jest równoznaczne z nawróceniem.

Na podstawie artykułu Brada Wheeler’a.
Wykorzystano za zgodą 9Marks & Wierni Słowu.

Podziel się!
FacebookFacebook MessengerTwitterWykop
FacebookFacebook MessengerTwitterWykop
  Zobacz również
  Nawrócenie i historia Izraela
  FacebookFacebook MessengerTwitterWykop