Czym jest kazanie “ekspozycyjne”?

Kazanie ekspozycyjne to kazanie, w którym główne przesłanie wybranego fragmentu Pisma, staje się głównym przesłaniem kazania oraz odnosi je do życia dzisiaj.

Innymi słowy, kazanie ekspozycyjne eksponuje znaczenie danego fragmentu Pisma i ukazuje jego zastosowanie w życiu słuchaczy. To wszystko.

To oznacza, że kazanie ekspozycyjne NIE:

  1. Musi skupiać się jedynie wokół jednego lub dwóch wersetów.
  2. Musi przedstawiać skomplikowanych argumentów egzegetycznych czy niekończącego się tła historycznego.
  3. Musi być suche, martwe, czy oddalone od życia ludzi.
  4. Myli przesłania fragmentu z jego zastosowaniem, bez względu na to, jak słuszne byłoby to zastosowanie (innymi słowy, nie używa wersetów do podparcia tego co chcesz powiedzieć).

…zamiast tego obiera mały, średni lub większy fragment Pisma i ukazuje jak dramatycznie ważne jest jego przesłanie dla dzisiejszego świata.

Wykorzystano za zgodą 9Marks i Wierni Słowu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.