Czy mogę zostać wymazany z księgi życia?

SubskrybujApple Spotify Google YouTube

Transkrypcja audio

Dzisiejsze pytanie dotyczy tematu pewności naszego zbawienia.

Drogi Pastorze, o ile się nie mylę, w Biblii takie sformułowanie jak “księga życia”, pojawia się około 14 razy. Całkiem znaczna część z tych fragmentów wspomina o “byciu wymazanym” z tej księgi. Jakim sposobem miałoby to nie oznaczać utraty zbawienia?

Nigdy nie będziesz wymazany

Poruszając temat doktryny wiecznego bezpieczeństwa lub wytrwania świętych, musimy mówić z dużą precyzją. I myślę, że nie jest to do końca precyzyjnie, aby powiedzieć, tak jak zrobił to nasz słuchacz, że w wielu miejscach w Piśmie Świętym jest mowa o tym, że można zostać wymazanym z księgi życia. Nie wydaje mi się, żeby gdziekolwiek było napisane, że możesz być wymazany – przynajmniej nie w takim sensie, że czasami Bóg może kogoś wymazać. Jest napisane, że będziemy wymazani, jeśli nie spełnimy pewnych warunków. A czy to kiedykolwiek się zdarzy, lub w Bożej suwerenności może się zdarzyć, to już inna kwestia. Uważam, że nie i pozwól, że spróbuję wykazać dlaczego.    

Bycie w księdze życia powstrzymuje cię przed zrobieniem tego, co spowodowałoby wymazanie cię z niej.

Objawienie Jana jest księgą, która odnosi się do tego najczęściej i myślę, że niektóre fragmenty z tej księgi brzmią najbardziej problematycznie. W Objawieniu Jana 3:5 jest napisane: „Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami”.

Niektórzy mówią: „To jest bezsprzeczny fragment przeciwko doktrynie wytrwania świętych lub wiecznego bezpieczeństwa”. Ale oni zakładają, że kiedy w Objawieniu Jana 3:5 jest mowa o tym, że Bóg nie wymaże imienia z księgi życia, oznacza to, że On faktycznie wymazuje  niektórych ludzi z tej księgi –  że ci ludzie kiedyś narodzili się na nowo, zostali usprawiedliwieni, zbawieni, a mimo to ostatecznie zostali potępieni, zatraceni i zginęli. Innymi słowy, twierdzą, iż ten werset oznacza, że oni tracą swoje zbawienie.

Ale czy takie założenie jest prawdziwe? 

Obietnica: „nie wymażę jego imienia z księgi życia” niekoniecznie sugeruje, że imiona niektórych będą wymazane. Po prostu mówi, do tej osoby, która jest zapisana w księdze, i która zwycięża w wierze: nigdy nie wymażę twojego imienia. Innymi słowy, bycie wymazanym jest przerażającą perspektywą, na którą nie pozwolę, aby przydarzyła się tym, którzy wytrwają. W rzeczywistości są dwa inne fragmenty w księdze Objawienia, które nauczają, że posiadanie swojego imienia w księdze życia oznacza, że na pewno wytrwasz i zwyciężysz, a więc spełnisz warunki, aby nie zostać wymazanym.   

Kto będzie oddawał pokłon bestii? 

W Księdze Objawienia 13:8 czytamy: „Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej [bestii] pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata”. A więc ten werset naucza, że ci, których imiona są zapisane w księdze życia z pewnością nie będą oddawali pokłonu bestii. To właśnie jest napisane. Innymi słowy, posiadanie swojego imienia w księdze życia od założenia świata oznacza, że Bóg powstrzyma cię przed popełnieniem szaleństwa. On sprawi, że wytrwasz w posłuszeństwie Bogu. Bycie w księdze oznacza, że nie odstąpisz od wiary. Nie porzucisz swojej wiary. 

W Objawieniu Jana 17:8 jest napisane: „Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani, i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest”. Czyli posiadanie swojego imienia w księdze życia oznacza, że zostaniesz powstrzymany od dziwienia się na widok bestii. Ci, których imiona nie są zapisane w księdze będą dziwić się widząc bestię, a ci, których imiona są w księdze, nie będą zdziwieni. Jeżeli chodzi o sposób argumentacji autora, to pamiętajmy, że jest on nieomylny. Posiadanie swojego imienia w księdze oznacza, że nie będziesz zdziwiony z powodu bestii i nie będziesz oddawał jej czci.   

Więc chodzi o to, że posiadanie imienia w księdze życia robi różnicę. To powstrzymuje cię przed utratą wiary. Jan nie mówi: jeżeli oddajesz pokłon bestii, twoje imię zostaje wymazane. On mówi: jeżeli twoje imię jest w księdze, to nie będziesz uwielbiał bestii. A teraz powróćmy do Księgi Objawienia 3:5: „Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami”.

Prawdziwe ostrzeżenia 

Czy to oznacza, że Bóg wymazuje niektórych ludzi? Nie. Zwyciężanie, które chroni cię przed wymazaniem jest zagwarantowane przez obecność w księdze. O to właśnie chodzi w Księdze Objawienia 13:8 i 17:8. Bycie w księdze powstrzymuje cię przed zrobieniem tego, co spowodowałoby wymazanie cię z księgi. 

Nigdy nie trywializuj kwestii swojego wytrwania. Bóg używa prawdziwych ostrzeżeń, abyśmy zachowali czujność.

Pozwól, że powtórzę to jeszcze raz. Obecność w księdze, posiadanie w niej swojego imienia, powstrzymuje cię przed zrobieniem tego, co spowodowałoby wymazanie cię z tej księgi – jak na przykład oddawanie pokłonu bestii. I nie jest to sprzecznością, tak jak nie jest sprzecznością to, co mówi Paweł w Filipian 2:12: „Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania” (‭‭Filipian‬ ‭2:12-13).  

Nie jest nonsensem stwierdzenie warunku: jeżeli zwyciężysz, Bóg nie wymaże twojego imienia, a następnie podanie zapewnienia: jeżeli twoje imię jest w księdze, zwyciężysz. To nie jest sprzeczność. Ci, których imiona są zapisane przez Boga naprawdę muszą zwyciężyć i naprawdę zwyciężą. Oni muszą zwyciężyć i to zrobią. Z jednej strony podkreślona jest odpowiedzialność – ty musisz zwyciężyć. A z drugiej strony podkreślona jest Boża suwerenność – ty zwyciężysz. 

A więc przesłanie dla nas jest następujące: Nigdy, przenigdy nie czuj się beztrosko, nie trywializuj kwestii swojego wytrwania. Bóg używa prawdziwych ostrzeżeń, abyśmy zachowali czujność i wytrwali. Jesteśmy bezpieczni. Ale nie jesteśmy nierozważni. O to właśnie chodzi. Dąż do tego, aby pochwycić zbawienie – jak mówi Paweł – ponieważ Chrystus pochwycił ciebie (Filipian 3:12).  

Wykorzystano za zgodą DesiringGod.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.