Część 10: Bóg, który umiera – i żyje

Don Carson wyjaśnia Ewangelię Mateusza 27:27–51 i Ewangelię Jana 20:24–28.


Nie można już zakładać, że większość ludzi – a nawet większość chrześcijan – ma podstawowe zrozumienie Biblii. Wielu nie zna różnicy między Starym a Nowym Testamentem. Nawet znane postacie biblijne są często źle rozumiane. Coraz trudniej jest mówić o Jezusie dokładnie i przekonująco, ponieważ słuchacze nie znają odpowiedniego kontekstu, aby zrozumieć Bożą historię odkupienia. D. A. Carson pomaga słuchaczom dowiedzieć się w co wierzą chrześcijanie i dlaczego w to wierzą.


Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.