Czego Wielkie Posłannictwo wymaga od lokalnego kościoła?

Chcąc wypełnić przykazanie Jezusa, aby czynić uczniami wszystkie narody (Mt 28:19), kościoły powinny:

1. Niepowstrzymanie głosić ewangelię. Jeśli kościół chce ewangelizować świat, musi zacząć od ewangelizowania swoich sąsiadów. Pierwszy krok: wyraźnie głosić ewangelię na każdym publicznym nabożeństwie kościoła.

2. Nauczać ludzi przestrzegać wszystkiego, co przykazał Jezus. Wielkie Posłannictwo jest przykazaniem do czynienia uczniami Jezusa ludzi, którzy potem idą, naśladują i są posłuszni Jemu. Wzrastający uczniowie stają się lepszymi świadkami.

3. Wyposażać każdego członka kościoła do osobistej ewangelizacji. Pastor nie może być jedynym ewangelistą. Kościół powinien szkolić i zachęcać wszystkich swoich członków do ewangelizacji. Powinno się przeprowadzać spotkania, na których będzie się uczyć ewangelizacji. Potrzeba zwrócić uwagę na materiały do użycia w osobistej ewangelizacji. Regularnie modlić się jako kościół za wydarzenia ewangelizacyjne.

4. Szukać możliwości wspierania misjonarzy w innych krajach. Kościoły nie tylko powinny starać się ewangelizować swoich sąsiadów, ale także miejsca, w których Chrystus jeszcze nie jest znany (Rz 15:20). Dlatego też, szukajmy partnerstwa z braćmi i siostrami, którzy podobnie myślą i którzy już pracują w innych krajach.

5. Modlić się, aby Bóg powoływał członków kościoła, którzy zanieśliby ewangelię do innych narodów. Sytuacja każdego zboru będzie inna, ale każdy kościół powinien modlić się, aby Bóg powoływał spośród nich ludzi do misji za granicą.

Wykorzystano za zgodą 9Marks & Wierni Słowu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.